2-DAGARSUTBILDNING: SÄKERHETSPRÖVNINGSINTERVJU – TEORI+ÖVNING (STOCKHOLM)

Boka utbildningsplats
Kurs intervjuledare säkerhetsprövning - SRI

Den här klassrumsbaserade utbildningen ger en heltäckande förståelse för vad säkerhetsprövning är, syftet med säkerhetsprövningen och framför allt – insikter, kunskap och användbara verktyg kring hur en säkerhetsprövning bör genomföras.

Som deltagare får du även testa dina nya kunskaper genom praktiska övningsmoment tillsammans med professionella skådespelare.

Dag 1: Heltäckande teori

Dag 2: Övning med skådespelare

I utbildningen belyser vi ett brett spektrum av områden kopplade till säkerhetsprövning, risk och hot. Bland annat får deltagaren kunskap om insiderproblematik, samtalsteknik, indikatorer på risk samt andra praktiska tips inför intervjun, under och efter.

Utbildningen riktar sig till personer i verksamheter som själva kommer att axla rollen och ansvaret som intervjuledare vid säkerhetsprövningsintervjuer. Utbildningen riktar sig även till nyckelfunktioner i organisationen som är inblandade i beslutsprocessen, alternativt utfall, från säkerhetsprövningen.

Under två heldagar får du en heltäckande teoriutbildning kopplat till säkerhetsprövning  samt utökade praktiska övningsmoment där du får testa dina nya kunskaper i en trygg miljö tillsammans med professionella skådespelare. 

Kursen innehåller nedanstående delmoment:

  • Introduktion i säkerhetsskyddslagen.
  • Vad innebär en säkerhetsprövning
  • Vad är en säkerhetsprövningsintervju
  • Hur genomförs en säkerhetsprövningsintervju
  • Samtalsteknik
  • Observandum
  • Dokumentation och rutinhantering
  • Utökade praktiska samtalsövningar tillsammans med professionella skådespelare

Utbildare:
Utbildar gör SRI:s säkerhetskyddsspecialister och tillika samtalsledare. Våra samtalsledare har alla gedigen praktisk erfarenhet från genomförande av säkerhetsprövningsintervjuer för verksamheter inom både privat och offentlig sektor och inom en bred palett av branscher. De är även uppskattade utbildare och pedagoger som genomgående får höga omdömen efter genomförda utbildningar.

Datum: 
Tisdag-onsdag 21-22 november (kl. 09.00-16.00) Lunch samt dryck/kaffe/te ingår.

Ort: Stockholm

Pris: 8500 SEK exkl. moms per deltagare.

Bokning:
Boka din plats genom att klicka på ”Boka utbildningsplats” nedan.Vi återkopplar sedan med en inbjudan till kursen och kompletterande information.

Observera:
För genomförande av denna kurs krävs minst 6st inbokade deltagare.

Våra kurser genomförs normalt i våra egna lokaler i centrala Stockholm. Exakt information om lokal för genomförande meddelas i god tid innan utbildningen.

MER INFORMATION OCH BOKNING

Boka din plats genom att klicka på knappen nedan. Om du har frågor om utbildningen, kontakta gärna oss via telefon: 08-30 30 73 eller via e-post: info@sri.se.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb