SÄKERHETSSKYDDSAVTAL FÖR LEVERANTÖRER

säkerhetsskyddsavtal för leverantörer

OM UTBILDNINGEN:
Fler verksamheter än någonsin tidigare omfattas idag av Säkerhetsskyddslagen och behöver därför göra viktiga insatser och förändringar i sina verksamheter för att säkerställa efterlevnad av lag och avtal. Detta gäller inte minst efterlevnaden av säkerhetsskyddsavtal som ingås med säkerhetskänsliga verksamheter.

Den här kursen riktar sig primärt till dig som är leverantörsorganisation till en säkerhetskänslig verksamhet, en så kallad ”Verksamhetsutövare”.

Kanske har din organisation redan ingått ett säkerhetsskyddsavtal med en annan verksamhet, eller så kanske det har aktualiserats i och med ett kommande affärsavtal.

Kursen kan även med fördel användas av dig som är verksamhetsutövare och som vill sprida kunskap om säkerhetsskyddsavtal, dess innehåll, ansvar och lagefterlevnad i din organisation och i ditt leverantörsled.

Du kommer bland annat att få lära dig:

 • Vad syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är och när det behövs.
 • Vad olika säkerhetsskyddsavtalsnivåer innebär.
 • Vad avtalet kan innehålla.
 • Vilket ansvar som vilar på dig och din verksamhet.
 • Vilka olika insatser du som verksamhetsföreträdare behöver göra för att uppfylla både kraven i säkerhetsskyddsavtalet och kraven i Säkerhetsskyddslagen.

Du kommer även att få konkret kunskap och verktyg som hjälper dig och din verksamhet att arbeta både strukturerat och säkert med ert säkerhetsskyddsavtal, från tecknande till avslut. Kursen hjälper dig bland annat att komma igång, göra en plan för din verksamhets säkerhetsskyddsarbete, förbereda för säkerhetsprövning av personal, planera för förvaltning, utbildning, kontrollverksamhet och mycket mer.

Under utbildningen får du även kunskap om:

 • Säkerhetsskydd i praktiken.
 • Hotet mot Sverige och svenska verksamheter.
 • Begreppet Överförd hotbild och hur värvning av insiders går till.

UTBILDARE: Erica Eriksson och Emelie Hjelm
LEVERANSMETOD: 
E-learning – Video, text samt kunskapsprov
FÖRKUNSKAPER: Inga
LÄNGD: 2 tim
PRIS: 6000 SEK exkl. moms per deltagare

ÖVRIGT:

 • Deltagaren diplomeras efter godkänt slutprov.
 • Digital äkthetskontroll på diplom ingår.

MER INFORMATION OCH BOKNING

För mer information, kontakta oss på SRI Academy via e-post: academy@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

BOKNING
Bokning sker via formuläret nedan. Efter inskickad bokning tar vi kontakt med dig via e-post för att verifiera din beställning och dina uppgifter. Efter bekräftad beställning är bokningen bindande.

Observera:
SRI Academy:s utbildningar riktar sig uteslutande till organisationer och ej till privatpersoner. Ange därför din jobbmail i formuläret nedan. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.


  Jag bekräftar härmed att jag önskar boka det angivna antalet deltagarplatser och är införstådd med att varje deltagarplats är personlig och ej kan eller får spridas vidare.

  Härmed godkänner jag SRI:s integritetspolicy (Se: https://sri.se/integritetspolicy/) och att SRI behandlar mina personuppgifter.

  ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb