Är en bakgrundskontroll att jämföra med ”Registerutdrag” och statliga ”säkerhetsprövningar”?

Nedan kommer jag beskriva och försöka förklara de olika begreppen bakgrundskontroll, registerutdrag och den statliga säkerhetsprövningen samt dela med mig av en slutsats. Att omfattningen och kvalitén i den så respekterade säkerhetsprövningsprocessen som tillämpas i statlig sektor också faktiskt har en motsvarighet i privata sektorn.

Då och då kan man läsa om att någon har fått arbeta på förskola och att det i efterhand visat sig att denna individ tidigare dömts för brott som gör att allmänheten ifrågasätter funktionen med registerutdraget.

Inom vissa typer av verksamheter så finns där rättsliga verktyg som stödjer och är tänkta att underlätta kontrollen av vem som tillåts in i verksamheten. Dessa verktyg administreras av den enskilde och överlämnas sedan till den framtida arbetsgivaren för kontroll.

Det många inte förstår är dels att registerutdraget är högst selektivt avseende vad och vilka brott som kontrolleras. Dessutom anges inte vilket brott eller hur detta förhåller sig tidsmässigt till nutid. Alltså om det var förra månaden eller flera år sedan som det registrerades i registret.

Det som anges är bara om det finns en träff eller inte vid den aktuella sökningen. På Polisens hemsida finns ett dokument där man tydligt kan läsa om under vilka förutsättningar man kan begära att den arbetssökande begär ut och lämnar över ett registerutdrag.

Med ovan sagt vill jag förtydliga att det alltså inte är säkert att man som arbetsgivare får svar på förekomst eller inte samt att detta inte förmedlas tydligt.

Man måste vara medveten om att ett registerutdrag inte innebär ett absolut besvarande på frågan om en persons förekomst eller ej i belastningsregistret.

Sen finns även en så kallad säkerhetsprövningsprocess inom statlig sektor och som aktualiseras och tillämpas när arbetstagaren är aktuell för en så kallad säkerhetsklassad befattning.

Det innebär att befattningen omfattas av säkerhetsskyddslagen och att befattningen kan komma att hantera information och uppgifter om rikets säkerhet och som klassificerats som hemliga.

Under dessa omständigheter finns där alltså en lag som kräver att personen bedöms och godkänns som lämplig samt registerkontrolleras. I dessa fall är det proaktiva arbetet långt med ingående än vid registerutdrag.

Staten säkerhetsprövning en process och serie med legala verktyg för att arbetstagaren så långt det är möjligt ska kunna försäkra sig om att det är en pålitlig och lojal person utan kända sårbarheter och som bedöms lämplig att ha en viss befattning.

Men även en säkerhetsprövning har ett flertal brister som gör att arbetsgivaren kan bli vilseledd att tro att denne fått frågan besvarad om en kandidat förekommer eller ej i de register som kontrollerats.

Men så är det absolut inte och någon trygghet finns inte i förhållande till arbetsgivaren. Systemet är uppbyggt för att kontrollera uppgifter selektivt och för att filtrera svaret som ges tillbaka till arbetsgivarorganisationen.

Syftet är att värna den personliga integriteten och det är ju positivt. Samtidigt är det farligt när kunskapen och insikten om vad man som arbetsgivare tror sig beställa i form av kontroll och sedan får levererat i form av svar inte riktigt korrelerar.

De flesta arbetsgivare inom statlig sektor är förhållandevis dåligt insatta i säkerhetsprövningsprocessens begränsningar och hur den avgränsats.

I privata sektor kan man inte använda sig av eller luta sig mot ovan två beskrivna kontrollverktyg. Däremot finns där ju olika andra alternativa och motsvarande verktyg. Man brukar tala om drogtester, screenings och bakgrundskontroller.

Drogtester behöver vi inte närmare beskriva. Screening är en snabbkoll av ett fåtal men de då mest kritiska säkerhetsparametrarna. Denna är billigare, snabbare men inte heltäckande.

Bakgrundskontroll är ett djupare och vidare sätt att som arbetsgivare skapa sig en bild av en kandidat. En bakgrundskontroll hos oss på SRI samlar in data ifrån fler källor, fler register och skapar på så sätt ett än mer finmaskigt nät för vilken information som kan tas med i den slutliga analysen.

På så sätt har mottagaren av en sådan rapport faktiskt ett bättre beslutsunderlag, med en betydligt mer heltäckande bild än hos de statliga motsvarigheterna.

I en bakgrundskontroll från Scandinavian Recruitment Intelligence behöver man inte oroa sig för att rapporten leder till falsk trygghet. Vi redovisar resultat på ett tydligt sätt i våra rapporter.

Dessutom hjälper vi beslutsfattaren hos kunden att förstå vad innebörden i den specifika bakgrundskontrollen betyder för dem.

Skrivet av: Pierre Gudmundson, grundare och VD, Scandinavian Recruitment Intelligence

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb