Viktigt med en flora av spetskompetenser för att se bortom det uppenbara

Man brukar lite klyschigt säga något i stil med att ingen kan vara bäst på allt men alla kan vara bäst på något. Detta är sant även när det gäller bakgrundskontroller och analysarbete. För det är skillnad på att vara bra på något och bäst på något. I den här artikeln tittar vi närmare på hur vi på SRI har tänkt när det gäller just spetskompetens kopplat till bakgrundskontroller.

Bakgrundskontroller och four-eyes principle
Four-eyes principle värdefullt vid framtagning av bakgrundskontroller.

Varför är detta intressant för dig? 

Vårt angreppssätt och vårt sätt att se på kompetens och kompetensanskaffning har genom åren visat sig vara framgångsrikt. Vi producerar tusentals bakgrundskontroller varje år och tack vare vår metodik hittar vi regelbundet värdefulla kopplingar mellan olika informationsdomäner som ackumulerat i en sammantagen bild ger våra kunder betydligt fler nyanser av en individs ”ryggsäck” och hjälper dem att se bortom det uppenbara – och i förlängningen rekrytera med större (träff)säkerhet.  

Med andra ord så skulle ett liknande angreppssätt kunna bidra till att din egen organisations analysfunktion (eller HR-funktion) får bättre förutsättningar att producera mer kvalitativa underlag och analyser.  

Tre nyckelfaktorer:

 • Anställ mot en gemensam grundplatta 
  På SRI har vi valt att alltid rekrytera analytiker som har en akademisk bakgrund då vi tror att arbetssätt kring bland annat research och metodik är värdefulla egenskaper hos våra medarbetare. Vad den akademiska bakgrunden är kan variera – det kan handla om kriminologi, journalism, statsvetenskap, ekonomi, beteendevetenskap, etnologi eller annat. Med utgångspunkt i det akademiska så har vi dock en gemensam grund att utgå ifrån.
 • Hitta kompletterande spetskompetenser
  Om alla våra analytiker var tidigare researchers från exempelvis rekryteringsbranschen eller om alla hade en kandidatexamen inom ekonomi skulle det dels vara mer utmanande att utöka vår gemensamma kunskapsbank, dels även svårt att ta hjälp av en kollega som besitter spetskompetens inom ett annat område än en själv. Därför är det viktigt att hela tiden hitta kompletterande spetskompetenser inom relevanta områden. Över tid höjs hela teamets kompetens och den gemensamma grundplattan av kunskap blir än mer solid.
 • Four-eyes principle och Six-eyes principle
  Kvalitetskontroll i allt vi gör är A och O. Därför har vi valt att anamma så kallad Four-eyes principle och Six-eyes principle. Det innebär att alla våra bakgrundskontroller passerar minst fyra ögon innan de levereras till kund. Alltså, analytikerns ögon och en obligatorisk kontroll av en kollega. Alltid. Vid mer komplexa ärenden eller oklarheter hos den som kvalitetskontrollerar eskaleras även ärendet till en tredje person som då även besitter expertkompetens inom det område som upplevts som komplext. Detta gör vi för att kunna garantera korrekthet och tydlighet i informationen som återges. 

Bakgrundskontroller i praktiken

När våra analytiker gör en bakgrundskontroll kommer dessa tre nyckelfaktorer till sin fulla rätt, oftare än man kanske kan tro dessutom. Det kan handla om exempelvis:  

 • Svårtolkade ekonomiska förekomster och invecklade bolagsengagemang: Här blir vår medarbetare som har en magisterexamen i ekonomi och 20 års erfarenhet av att bygga och driva bolag en viktig resurs när det gäller att analysera ägarstrukturer, styrelser, företagsekonomiska förekomster med mera. 
 • Tveksamheter i sociala medier: Här kan våra OSINT-experter (Open Source Intelligence: Informationsbearbetning och inhämtning i öppna källor) hjälpa oss att lägga pusslet och bekräfta, stödja eller avfärda annan insamlad och bearbetad information i bakgrundskontrollen och än en gång, se kopplingar bortom det uppenbara.  

Allt är inte alltid som det verkar på ytan och för att kunna producera en objektiv, korrekt och för den aktuella tjänsten relevant bakgrundskontroll (eller någon annan typ av förädlad analys, för den delen) krävs det spetskompetens inom ett flertal domäner.  

När det gäller bakgrundskontroller specifikt så krävs även professionalism och personlig integritet i syfte att värna om den kontrollerade individens integritet.  

Därför letar vi alltid efter kompletterande kompetenser när vi bygger våra team och utökar vår organisation. Det ger oss en kunskapsspridning som alltid bygger alla och det gör att vi alltid blir starkare och mer kompetenta – vilket i förlängningen gör att våra kunder blir starkare och mer kompetenta. 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb