SRI:s analytiker rustas med ny kunskap inom OSINT och cyber-vetting

Under det gångna året har vårt affärsområde Bakgrundskontroll växt ordentligt. Efterfrågan på bakgrundskontroller från både rekryteringsföretag och direkta arbetsgivare har ökat kraftigt, något som har resulterat att vi på SRI har blivit fler i vårt analytikerteam. Samtidigt fortsätter vi att omvärldsbevaka, rusta våra analytiker med ny kunskap och utveckla vårt sätt att arbeta.

OSINT och cyber-vetting på SRI

Kunskap är något som vi värdesätter otroligt högt. Våra analytiker har redan när de börjar hos oss en hög utbildningsnivå, bland annat inom statsvetenskap, journalistik och kriminologi. Ovanpå det får de en gedigen internutbildning i både säkerhetsarbete och våra metoder för bakgrundskontroller.

Men vi nöjer oss inte där – vi vill vara bäst och kunna mest för att kunna skapa maximalt värde för våra kunder. Därför är löpande vidareutbildning en naturlig del av karriärutvecklingen som analytiker på SRI.

För att kunna fortsätta vara bäst i klassen har våra analytiker nyligen vidareutbildat sig hos ett av Europas främsta utbildningsinstitut inom det som i underrättelsevärlden kallas för OSINT (Open Source Intelligence), eller underrättelse i öppna källor, och cyber-vetting.

Så här sa en av våra analytiker efter utbildningen:

Under utbildningen har vi både fått möjlighet att bekräfta våra befintliga kunskaper inom OSINT och cyber-vetting samtidigt som har vi fördjupat våra kunskaper kring hur internet är uppbyggt på en strukturell nivå och fått verktyg som hjälper oss att både gräva djupare och söka mer effektivt.
Låter jobbet som säkerhetsanalytiker spännande? Se våra lediga jobb här

Vad är OSINT?

OSINT innebär förenklat informations- och underrättelsearbete i öppna källor och baseras på all typ av information som finns öppet tillgänglig antingen publikt eller genom offentlighetsprincipen. På SRI analyserar vi dessutom öppen information i digitala källor så som sökmotorer och sociala medier.

De digitala sökverktyg som finns bygger på koncept och logik som kräver djup kunskap för att man ska kunna hitta relevant information både effektivt och objektivt. De olika sökmotorernas logik (så kallade algoritmer) skiljer sig dessutom avsevärt från varandra. Det innebär att man som användare inte nödvändigtvis kan tillämpa samma sökbeteende i två olika sökmotorer.

Många vet att Google-sökningar och sökresultat fungerar på ett visst sätt, men de flesta vet inte att man även behöver anpassa sina sökningar för till exempel Bing och Yahoo för att kunna söka effektivt.

Dessutom förändras och utvecklas sökmotorernas algoritmer hela tiden, vilket därmed påverkar sökresultaten. Lägg därtill cookies som sparas på din dator och du har en rejäl utmaning framför dig då du börja leta efter något specifikt.

Detta kan, om man har otur, leda till att man missar vital information som kan vara av vikt i exempelvis en bakgrundskontroll.

Vad är cyber-vetting?

Vi lever i en digital värld och vi producerar digital information varje dag. Inte bara som privatpersoner utan även professionellt. Det kan handla om bloggartiklar, statusuppdateringar på Facebook eller kanske Stories på Instagram.

I kontexten bakgrundskontroll handlar begreppet cyber-vetting om att bekräfta, förstärka eller förkasta den information som redan samlats inom ramen för den kontroll som genomförs.

Det handlar om att bilda sig en uppfattning om vilken nivå av synlighet en person har i till exempel sociala medier, på bloggar och i andra digitala kanaler samt även titta närmare på hur man agerar i dessa kanaler.

Tillämpningsområden

Cyber-vetting kan exempelvis användas för att kontrollera om ett varumärke eller person smutskastats, varför och hur. Arbetssättet används även ofta för att skapa trygghet genom att säkerställa att slutkandidater exempelvis inte beter sig tveksamt mot andra människor i publika forum eller sprider budskap som strider mot principen om alla människors lika värde.

Ett annat tillämpningsområde kan vara att utreda hur en kandidat förhåller sig till sekretess, etik och annat i tidigare anställningar. Hur är man omskriven, varför är man omskriven, var är man omskriven och känner man ens till detta själv?

Det kan även vara så att man vill undersöka språkkunskaper, grammatik och andra delar som är relevant för en person som ska arbeta med att producera innehåll i skrift.

Alla tillämpningsområden ovan kan underlätta en fördjupad dialog om relevanta områden, då man befinner sig i en process.

Genom att bekräfta vår kunskapsnivå och fylla på med ny kunskap och nya trender känner vi oss väl rustade inför nästa år.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb