Desinformationens mörka konster

”Krigets första offer är sanningen” är ett välkänt citat som bland annat myntats av Philip Knightley – och det här citatet blir viktigt i flera av de krig och konflikter som pågår nu där desinformation, propaganda och påverkanskampanjer har blivit viktiga vapen.

Hur sammanfattar man ett kvartal som det tredje kvartalet 2023? Eller hur sammanfattar man 2023 så här långt? Med väldigt breda penseldrag kan man säga att det har skett spektakulärt många händelser på kort tid.

Så inleds slutorden för vår tredje omvärldsbevakande kvartalsrapport 2023 och som vi överlåter till Hans Brun, forskare och terrorexpert, att kommentera.

Vidare gör analysen nedslag i säkerhetsläget och den förhöjda terrorhotnivån inklusive den senaste tidens desinformationskampanjer mot Sverige, våldsbejakande extremism med fokus på ensamagerande, Israel-palestinakonflikten utifrån olika tänkbara scenarion etc.

Alla dessa händelser, med risk för att det som tidigare var avvikande normaliseras ju “värre” och ju fler kriser eller hot om kriser som vi drabbas av, kan knytas an till det inledande om desinformation, propaganda och påverkanskampanjer – som ju syftar till att få ut budskap samt spä på oro och skapa splittring i samhället.

Desinformation, desinformationskampanjer och fake news

Desinformation i Rysslands regi – intet nytt under solen

Men den här typen av vapen är intet nytt under solen utan funnits under en lång tid där Rysslands, för att ta ett exempel på en antagonist, kampanjer är såväl skickligt orkestrerade som motsägelsefulla.

Exempelvis använder ryska statsägda medier konsekvent internationella ”experter” för att ge legitimitet åt pro-Kreml-narrativet, berättelser, även om experterna är kända som sådana.

Denna strategi användes i Sverige kring 2017 där en för allmänheten rätt okänd organisation, ”Svenska läkare för mänskliga rättigheter” (Swedhr), vid tidpunkten haft en förvånansvärt stor roll inom geopolitiken.

Okänd tills chefen för organisationen citerades av den syriska delegationen till FN och av talespersonen för det ryska utrikesdepartementet.

Syriska och ryska representanter använde nämligen organisationens analys av en två år gammal video som ”bevis” på att en kemisk attack i Syrien var falsk eller en falsk flagg-operation utförd av den icke-statliga organisationen (NGO) White Helmets.

De första rapporterna om attacken dök upp på sociala medier på morgonen tisdagen den 4 april 2017 och det hävdades att ett luftangrepp med ett kemiskt medel, som många källor började beskriva som Sarin, hade utförts mot den syriska staden Khan Sheikhoun.

Som svar förnekade både Syrien och Ryssland sin direkta inblandning, att attacken skulle ha varit av kemisk karaktär, och det ryska försvarsministeriet uppgav att lager av kemiska vapen kontrollerade av rebeller i staden ska av misstag ha träffats av attacken.

Det internationella samfundet fördömde senare attacken där bland annat FN hävdade att det var Assads regim som låg bakom vad som resulterade i nästan ett hundratal människoliv och menar samtidigt att den syriska regimens styrkor utfört kemiska attacker över 20 gånger under det pågående syriska inbördeskriget.

Men innan allt fördömande kan alltså den svenska organisationen på allvar ha varit skadlig.

Förnekelse av ansvar i kombination med förnekelse av användning av kemiska vapen, med hjälp av snabb spridning av material underblåste och förstärkte en hållning till förmån för Assad-familjen och dess auktoritära grepp om landet.

Amnesty International i Sverige, Human Rights Watch i Sverige, Svenska Läkaresällskapet och Svenska Läkarförbundet sa att de aldrig hade hört talas om Swedhr, som beskriver sig själv som en ”alternativ NGO”.

Ändå plockades citat upp regelbundet från organisationens chef, expert, i rysk statlig media som Russia Today (RT) där nästan inga medier eller representanter som tog upp och därtill spred videon i fråga ifrågasatte dess ursprung.  

Under flera intervjuer i ryska statliga medier, däribland RT, gav Swedhr expertutlåtanden om vem som tros ligga bakom de kemiska attackerna i Syrien och i linje med den pro-Kremlska berättelsen om Syrien.

Organisationen, som grundades 2015, har också bevakats i svenska medier där exempelvis Dagens Nyheter (DN) på basis av sajten ”The Indicter” som drivs av Swedhr kommit fram till att de har en tydlig agenda som inkluderar olika berättelser.

Det kan handla om att Ukraina styrs av fascister och att svensk mainstreammedia är russofober – vanligt förekommande pro-Kreml narrativ som vi inte minst sedan början av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina vårvintern 2022 tagit del av.

Anklagelsen om att den kemiska attacken var iscensatt var bara en version i mängden som Kreml sände ut. Som del av en kopierad desinformationsstrategi, som även användes när Flight MH-17 sköts ner av ryskstödda styrkor i östra Ukraina, släppte olika ryska ministerier motsägelsefulla redogörelser för vad som hade hänt den dagen.

Det ryska försvarsministeriet rapporterade bland annat att ett luftangrepp hade utförts av den syriska armén och som råkade träffa ovan nämnda rebellkontrollerade fabrik, varpå det ryska utrikesministeriet sa både att rebellgrupper var ansvariga för att gasa syriska civila och att attacken var bluff. En attack som man dessutom påstod hade skett vid en annan tidpunkt än den faktiska.

Motsägelsefullheten i de ryska berättelserna syftar till att skapa förvirring och misstro

Många officiella representanter för Ryssland upprepade sedan bluffen gång på gång, liksom många medier á la pro-Kreml som dessutom kommunicerade på olika språk.

Diplomater samt vittnen på plats avfärdade dock detta påstående och i väst var experter på kemiska vapen snabba att påpeka att nervgiftet Sarin som hittades i offren för attacken inte är effektivt om det bränns i en explosion, vilket utesluter det ryska försvarsministeriets version om att ett syrisk (misslyckat) flygangrepp fick gasen att spridas.

Enligt uppgift från CNN ska dessutom den amerikanska militären och underrättelsetjänsten avlyssnat kommunikation från syrisk militär som talar om förberedelser inför sarinattacken.

Desinformationen mot Syrien och vid nedskjutningen av MH17 känns även igen från tidigare fall exempelvis i samband med mordet på Boris Nemtsov, en rysk liberal politiker och uttalad kritiker av Vladimir Putin, och vid en attack mot en humanitär FN-konvojen i norra Syrien.

Med andra ord torde förutsägbarheten här ha skapat än mer motståndskraft, men om man ska tro James Miller, expert på ryska och Mellanösternfrågor, kan det faktum att flera teorier som existerar samtidigt och konkurrerar mot varandra göra “oss” förlamade.

Citat:
“Some people latch on to theory one. Some people latch on to theory two. And some people latch on to theory three. At the end of the day, there are enough people who say I don’t know what really happened. And so nothing gets done.”

Mycket av rysk desinformation om verkliga händelser bygger på rapporter och kommentarer från obskyra grupper eller ytterkantspolitiker som i slutändan lyckas förvirra vad som faktiskt hände. Så även när sanningen är uppenbar har Ryssland ett sätt att göra den inte uppenbar längre, vilket är hela deras strategi och så länge ingen agerar kan de göra vad de vill.

Den svenska forskningen från Swedhr har även citerats på såväl höger som vänsterextrema ”alternativa” nyhetssajter i USA, som spred diverse konspirationsteorier om attacken.

Huruvida Swedhr fortsätter att cirkuleras av ryska medier och regeringstjänstemän är oklart, men vad som dock står klart är att Ryssland oavsett om koranbränningarna är initierad av en dold aktör eller inte har varit mycket snabba på att utnyttja situationen och rida på vågen av antisvenska protester runt om i världen.

Exempelvis i somras efter koranbränningen utanför Stockholms moské kunde Ryssland, som beskrev svenska myndigheter som antimuslimska och barbariska, med ganska enkla medel förvandla den till en påverkansoperation med global räckvidd inom loppet av ett dygn.

Desinformation sprids i desinformationskampanjer via sociala medier som Twitter, X, Facebook.

Attacken i Belgien och dess kopplingar till desinformationskampanjer

Och för att knyta an till terrorattacken i Bryssel, som krävde två svenska fotbollssupportrars liv, kan statuera exempel på “när ord blir handlingar” där koranbränningarna har pekats ut som ett troligt motiv och den radikala islamistiska rörelsen IS som ju finner näring i kaos, har tagit på sig dådet – kanske för att stärka sin “profil” i Europa.

Mamman till gärningsmannen bakom skjutningarna, Abdesalem Lassoued, säger att sonen påverkades djupt av koranbränningarna i Sverige och det finns uppgifter som tyder på att Lassoued radikaliserats i tysthet med kopplingar online snarare offline – i så kallade “filterbubblor” konsumerat jihadistiskt material online och svurit lojalitet till IS.

I slutorden säger Hans bland annat att skytten var, citat:

“Småkriminell, hade suttit i fängelse, rotlös, hade fått avslag på en asylansökan, hade befunnit sig i migrationsprocesser i flera länder och hade narkotika på sig när han oskadliggjordes. Svenskar som mål och missnöjet mot Sverige fanns därför latent sedan tidigare.”

Med sin kriminella bakgrund kan han dessutom blivit kartlagd och måltavla för propaganda från den islamiska staten (IS), som tidigare har kontaktat folk i fängelser eftersom de har rätt typ av kunskap och därför användbara för organisationen.

Riskindaktorer, sårbarheter och kriterier som är vanligt förekommande hos ensamagerande personer i utkanterna av de så kallade terrornätverken (exempelvis IS) och som gör dem mer mottagliga för påverkan.

Om man tänker sig desinformationen om Sverige som uppstått i spåren av korankrisen som del av att uppfylla vissa ideologiska och känslomässiga behov, där “offret” blir inbjuden till en process som skulle kunna beskrivas som samproduktion, så är det inte osannolikt att tänka sig att steget till att låta sig influeras av IS-propaganda är ganska litet.

Lik väl som att hotbilden mot Sverige och svenska intressen utomlands är sedan tidigare förhöjd, finns även sedan innan attacken mot svenskarna en utbredd rädsla i väst för att terrororganisationens roll i radikalisering fått fäste.

Se även: Samtal mellan Hans Brun och Pierre Gudmundson om det ökade och ökande terrorhotet mot Sverige.

Om svenska verksamheters motståndskraft mot desinformation i kristid

Det är inte “bara” svensk politik och svenska myndigheter som drabbas, utan experter varnar även för att svenska företag riskerar att bli måltavlor i den “nya” krigföringen och man måste förstå att cyberhot och lögner hänger ihop. Exempelvis kan en IT-läcka användas för att sprida desinformation i syfte att skapa förtroendekriser.

Att företagen kan dras in i utländska aktörers påverkansarbete kommer kanske inte som någon överraskning givet hur utvecklingen i omvärlden har sett ut på senare tid. Sannolikt har svenska företag med omfattande verksamhet i världen de senaste åren redan lärt sig om geopolitiska risker, som att bli indragen i konflikter och drabbas av direkt eller indirekt statlig informationspåverkan.

När det gäller kriget i Ukraina så har de flesta större svenska företag som haft verksamhet i Ryssland nu stängt ned, annars är ju det ett sätt att riskminimera. Svenska verksamheter som är kvar skulle nämligen av någon anledning kunna uppmärksammas och bli slagträn.

Oavsett bör svenska företag fundera på vilka relationer man har och för att ta IT som exempel kan det vara så att man fortfarande har ett system som driftas i Ryssland eller Ukraina, därmed risk att man antingen inte kommer åt information eller att den läcker ut.

En viktig del i att skydda sin verksamhet är att först förstå riskerna och sedan analysera hur man som företag kan bli utsatt samt ha en bra omvärldsbevakning för att snabbt kunna bemöta felaktigheter med korrekt information. Om informationen är anpassad efter ens värderingar samtidigt som man saknar djupare kunskap i ämnet så uppstår en stor sårbarhet, det är alltså kritiskt att kunna se igenom lögnen i desinformationen.  

Målgrupp och mottaglighet är vitalt och utgör själva ramen runt en tavla, där desinformation fungerar som allra bäst när den är anpassad efter dessa specifika mått.

Den bästa påverkansoperationen är den som ligger nära verkligheten, det vill säga om saker som delvis har hänt på riktigt men där innehållet vrids eller spetsas till så att det passar avsändarens syften.

Utöver de kampanjer som hörs och syns mycket just nu medialt, LVU och koranbränningarna, finns det också sedan tidigare olika ryska kampanjer som handlar om att samhällen i väst håller på att gå under. Vidare påstås Sverige vara ett dekadent land på moraliskt, politiskt och kriminellt förfall så det kan vara bra att ha med sig att det som anses vara positiva värderingar på en “marknad” kan utnyttjas i en annan kulturell kontext.

Det ska nämnas att mycket av påverkan sker under ytan och är svår att se, därför kan företag och organisationer utnyttjas exempelvis för att rentvå en utländsk aktörs trovärdighet.  

Hoten som Ryssland kommit med kan, med andra ord, påverka svenska företag på olika sätt. Så, den kanske allra viktigaste delen handlar till syvende och sist om att täppa till befintliga säkerhetsluckor och att se över verksamhetens kontinuitetsplanering.

Mer om desinformation och dess påverkan på Sverige och svenska verksamheter i Kompass

Mer omvärldsbevakning och tillgång till alla våra kvartalsrapporter får du i vår tjänst Kompass – en omvärldsbevakande tjänst där desinformation är ett givet ämne i våra specialbevakningar. I vår kvartalsrapport ryms ämnet desinformation under avsnittet “Urholkning av demokratin”.

Utöver kvartalsrapporter hittar man även andra typer av omvärldsbevakningar där vi djupdyker i allt från terrorhot till förändringar i modus hos antagonister, Nato-frågan, insiderprevention och andra kringliggande relevanta ämnen. Vidare finns föreläsningar, verktyg, tips, lathundar, externa resurser och mycket mer. En digital kunskaps- och stödresurs för säkerhetsfunktionen och för hela verksamheten, helt enkelt.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb