Kraftigt försämrat säkerhetsläge i Europa: Gratis föreläsning om hybrida hot

För ungefär ett år sedan såg vi ett behov av en medvetande- och kunskapshöjande föreläsningsserie med anledning av att säkerhetsläget i Sverige, Europa och världen försämrats under senare år. Vi påbörjade då planering och produktion av vår serie ”Från gråzon till safe zone”.  

För ungefär en månad sedan valde vi att öppna upp vår föreläsning om gråzonsproblematik med Kommendörkapten Björn Marcusson, lärare på Försvarshögskolan, helt kostnadsfritt för alla. Syftet med initiativet var, och är fortsatt, att bidra med kunskap kring Rysslands agerande i den redan då allvarliga situationen i Ukraina. Se föreläsningen i sin helhet här. 

För ungefär en vecka sedan inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Läget är nu mycket allvarligt och har därmed även förflyttats från den så kallade gråzonen och till fullskaligt krig. Invasionen innebär även ett kraftigt försämrat säkerhetsläge i Sverige, något som även påverkar svenska verksamheter.   

Vi vill bidra med kunskap än en gång i syfte att skapa medvetenhet kring begreppen ”hybrida hot” och ”hybridkrigföring” – en taktik som Ryssland har bemästrat under många år. Vi öppnar därför även upp vår föreläsning ”Hybrida hot: Hur tar de sig uttryck, hur drabbar de organisationer och hur kan man skydda sig?”, även denna med Björn Marcusson från Försvarshögskolan, helt kostnadsfritt och utan motprestation.  

Initiativet riktar sig till alla organisationer i Sverige, stora som små, och föreläsningen (som du hittar här nedanför) är öppen för alla och vi hoppas kunna bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring ämnet och kring vad som händer i vår omvärld.

Ryssland har en bred verktygslåda till sitt förfogande 

ÖB konstaterar i en intervju med SVT att Ryssland har en bred verktygslåda som bland annat inkluderar misskreditering av befattningshavare, sabotage, påverkansoperationer och cyberattacker. 

Vi måste prata om saker för vad de är och inse att världen har förändrats på mindre än en vecka. De har en mängd saker de kan ta till och som man tar till nu. Nu gäller det att vara på sin vakt, säger ÖB Micael Bydén. 

”Vi hoppades i det längsta på att situationen i Ukraina skulle stanna vid en provokation från Rysslands sida och att det skulle handla om klassisk militärstrategi i gråzonen. Tyvärr så gjorde det inte det och läget har eskalerat snabbt till invasion, brott mot folkrätten och hybridkrigföring där både reguljära militära förband, specialförband, milis, cyberattacker, informationsoperationer och propaganda används som vapen.

Vår förhoppning är att vi med detta initiativ kan hjälpa många svenska verksamheter att härda sin egen sköld i en mycket osäker och volatil tid där insiderverksamhet och cyberattacker tyvärr är alltmer sannolika och en del av verktygslådan som används vid hybridkrigföring,” säger SRI:s Pierre Gudmundson. 

Finns det några hållhakar? 

Nej. Ingen registrering krävs för att ta del av innehållet och vi ber inte om någon motprestation. Allt du behöver göra är att trycka på play. Du som vill får även fritt dela länken till den här sidan till kollegor och bekanta som kan vara intresserade eller kanske till och med lägga in en länk på din organisations intranät.

Vi hoppas att även denna föreläsning kan bidra till många nya insikter och tankar.

Ytterligare kunskapsresurser om säkerhetsläget och hybrida hot: 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb