Gråzon i Sverige – SRI bjuder på gratis digital föreläsning som skapar medvetenhet

När Sverige stod inför stora utmaningar i början av pandemin öppnade vi upp vår tjänst för digital referenstagning och erbjöd den helt kostnadsfritt till kommuner, sjukhus och andra samhällsviktiga verksamheter i syfte att avlasta och underlätta de enorma rekryterings- och bemanningsinsatser som krävdes för att kunna både genomföra vårdinsatser och hålla igång vårt samhälle. När pandemin återigen tog fart under senhösten 2020 genomförde vi initiativet igen.

Initiativet uppskattades mycket av hårt ansatta verksamheter och vi är glada över att vi kunde dra vårt strå till stacken. Nu vill vi hjälpa till ännu en gång.

Pandemin är självklart fortfarande en stor utmaning – men Sverige och världen står även inför betydande säkerhetspolitiska utmaningar och hot ifrån länder som Ryssland och Kina. I nyheterna pratar man om begreppet Gråzon, ett slags mellanläge mellan att befinna sig i fred och att befinna sig i krig. Ibland beskrivs även världen genom att ordet använda förkortningen ”VUCA” – en värld som är volatil, osäker, komplex och tvetydig.

Gråzon i Sverige - gratis medvetandehöjande föreläsning

Gratis digital föreläsning om Gråzon som skapar medvetenhet

Med tanke på omvärldsläget och de hot och risker vi står inför vill vi göra vad vi kan för att hjälpa till igen. Den här gången genom att öppna upp vår populära digitala föreläsning ”Gråzonsproblematik: Vad är det och hur påverkas svenska organisationer idag?”. Föreläser gör Kommendörkapten Björn Marcusson, lärare i underrättelsetjänst på Försvarshögskolan (FHS).

Initiativet riktar sig primärt till organisationer som verkar inom samhällsviktig/samhällskritisk verksamhet, men föreläsningen (som du hittar här nedanför) är öppen för alla och vi hoppas kunna bidra till ökad medvetenhet och kunskap kring ämnet gråzon och kring vad som händer i vår omvärld.

Föreläsningen är den första delen i SRI:s digitala föreläsningsserie ”Från gråzon till safe zone: Resan mot ett säkrare Sverige AB” – och nu tillgängliggör vi alltså detta avsnitt för alla helt kostnadsfritt.

Så, utan vidare omsvep ger vi dig:
”Gråzonsproblematik: Vad är det och hur påverkas svenska organisationer idag?”

Varför gör SRI detta?

Sveriges säkerhet och att skapa trygga arbetsplatser är djupt rotat i vårt DNA och av den anledningen väljer vi att öppna upp denna föreläsning (som vanligtvis är en föreläsning med betalda deltagarplatser.)

Vi anser att Sverige sedan länge stått – men nu verkligen står – inför akuta utmaningar där fler behöver göra mer och med initiativ som dessa kan vi bidra till att utbilda och skapa medvetenhet med förhoppning om att fler ser tydligare på sitt eget ansvar.

Vi vill med detta initiativ snabbt hjälpa till i det viktiga arbetet många organisationer står inför, där medvetenhet, kunskap och kultur är viktiga delar för att höja säkerheten lokalt, regionalt och nationellt. Då måste så många som möjligt med på den resan, förflyttningen och säkerhetsmässiga förändringen. Alla kan göra något och fler måste göra mer, ju fler som vet och förstår desto fler kommer agera och tänka efter.

Finns det några hållhakar?

Nej. Ingen registrering krävs för att ta del av innehållet och vi ber inte om någon motprestation. Allt du behöver göra är att trycka på play. Du som vill får även fritt dela länken till den här sidan till kollegor och bekanta som kan vara intresserade eller kanske till och med lägga in en länk på din organisations intranät.

Vi hoppas att föreläsningen kan bidra till många nya insikter och tankar.

Ytterligare kunskapsresurser:

Se även nedan tre anföranden från konferensen Folk och Försvar 2022:

Varsågod!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb