Fantastisk respons på gratis föreläsning om gråzonsproblematik

För ungefär en månad sedan öppnade vi upp vår föreläsning på ämnet gråzonsproblematik (läs mer om initiativet och se hela föreläsningen här) och erbjöd den helt kostnadsfritt och utan motprestation för att bidra till ökad medvetenhet och kunskap om de omvärldshändelser, hot och utmaningar som Sverige står inför. Vårt sätt att försöka hjälpa till, helt enkelt.

Idag, en månad senare har föreläsningen aktualiserats om möjligt ännu mer med tanke på de många aktiviteter som pågår inom ramen för gråzonsbegreppet i och omkring Ukraina.

För oss på SRI är det värmande att se den utomordentligt fina respons som initiativet fått! Den senaste månaden har över 1500 personer tagit del av föreläsningen och många har sedan tipsat vidare i egna nätverk, både publikt och icke-publikt.

Här är ett axplock av de många fina reaktioner vi har fått ta del av när föreläsningen Gråzonsproblematik delats vidare:

”Tag del av detta. I dessa tider mycket relevant och viktiga saker berörs i Björns föreläsning. Tack SRI för att Ni delar med Er.”

”Högaktuellt och kloka tankar inför framtiden. Ta er tid och lyssna på föreläsningen.”

”Mycket intressant föreläsning!”

”Viktig, gratis och bra utbildningsfilm för dig som jobbar i en totalförsvarsmyndighet eller annan samhällsviktig verksamhet.”

Vi vill med detta rikta ett stort tack till er som tagit del av föreläsningen, tipsat, delat och till alla er som återkopplat med värmande ord kring initiativet!

Vi hoppas att vi kunnat dra ett litet strå till stacken för att bidra till ökad medvetenhet och kunskap i en tid som präglas av osäkerhet.

Gråzonsproblematik- gratis föreläsning

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb