Digital referenstagning underlättar rekrytering i krisläge på Karolinska

Den rådande coronakrisen har inneburit stora påfrestningar för många organisationer inom samhällsviktig verksamhet. I och med att stockholmsregionen drabbats hårt av Covid-19 har sjukhusen i regionen fått en närmast omänsklig uppgift som vårdande instans – vilket även har skapat stora påfrestningar på HR och rekryteringsfunktioner.

Frida Strömberg, Karolinska Universitetssjukhuset

Referenstagning.se-bloggen delar Frida Strömberg, Chef Attrahera och Rekrytera på Karolinska Universitetssjukhuset, med sig av en inblick i deras nuläge och hur de med hjälp av digital referenstagning kunnat underlätta arbetet med att rekrytera och bemanna in hundratals personer.

Vi upplever framförallt att det är smidigt och underlättar i rekryteringsprocessen. Det har sparat tid för våra rekryterare men även referenterna. Vi har fått in exempel där referenter först har angett ”har inte tid”, men har sedan svarat på alla frågor då de insåg hur enkelt det var.

Läs hela intervjun med Frida här

Digital referenstagning underlättar rekrytering under coronakrisen på Karolinska Universitetssjukhuset
® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb