Nyhet! SRI lanserar digitala säkerhetsutbildningar

Digitala säkerhetsutbildningar

Efterfrågan på digitala utbildningar inom säkerhet har ökat kraftigt under senare år. Ökningen beror bland annat på att de lagkrav som reglerar säkerhetskänslig verksamhet, exempelvis säkerhetsskydd och luftfartsskydd, har blivit tydligare och omfattar idag fler sektorer och organisationer i Sverige än någonsin tidigare. Dessa uppdaterade lagkrav tydliggör att personal som ska arbeta i säkerhetskänslig verksamhet även är utbildade. Efterfrågan väntas även öka stadigt inom en överskådlig framtid på grund av rådande omvärldsläge.

För att möta den stora efterfrågan hos både HR- och säkerhetsavdelningar lanserar vi nu en digital utbildningsplattform som syftar till att kompetensutveckla och höja säkerhetsmedvetandet hos arbetsgivare både i och utanför Sverige.

De digitala säkerhetsutbildningarna som just nu tar form i en studio riktar sig mot både HR- och säkerhetsavdelningar så väl som till chefer och medarbetare. I utbildningsplattformen kommer arbetsgivare att, på ett modernt och tillgängligt sätt, kunna boka in sina medarbetare på olika typer av säkerhetsutbildningar som alla syftar till att höja kunskapsnivån såväl som säkerhetsmedvetenheten i organisationen.

”På SRI har vi lång erfarenhet av att leverera utbildningar inom säkerhet så väl som att skapa trygga digitala tjänster inom personalsäkerhet. Med tanke på det stora behovet på marknaden, tydligare lagkrav och direktiv kombinerat med den höga digitaliseringstakten i svenska organisationer är det helt rätt i tiden för oss att komplettera vår befintliga plattform för bakgrundskontroller och digital referenstagning med e-learning,” säger Peter Helin, projektledare för affärsområdet E-learning på SRI.

Läs hela pressreleasen om lanseringen i Dagens Industri

 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb