SRI lanserar nya OSINT-kurser

Efterfrågan på utbildning inom området OSINT (Open Source Intelligence) med tyngdpunkt på öppna källor på internet är stor just nu – något som skulle kunna härledas till att vårt föränderliga samhälle under senare år digitaliserats i en allt raskare takt.

Att människors avtryck online blir allt större ställer nya krav på kunskaper hos bland annat analytiker och utredare – samtidigt som online-beteendet och föredragna kanaler, såsom val av sociala medier, förändras löpande. Samtidigt vet vi av erfarenhet att utbudet av OSINT-kurser på svenska är och har varit mycket begränsat.

OSINT-kurser med analytiker från SRI

Introduktionskurs i OSINT med fokus på Google

För att möta det ökade behovet har vi nyligen lanserat en introduktionskurs inom OSINT där deltagaren får lära sig att söka effektivt och riktat på Google. Bland annat får kursdeltagarna lära sig att använda booleska operatörer på Google i kombination med söktekniker för att hitta specifika dokumenttyper, så kallade ”handles” i sociala medier med mera. Deltagarna får även lära sig mer om lagrummet och de etiska aspekterna av att göra den här typen av efterforskningar på internet.

Eftersom att efterfrågan på kompetenshöjande insatser inom myndigheter och offentliga verksamheter är mycket stor just nu så har vi även lanserat en motsvarande introduktionskurs till OSINT med fokus på offentlig sektor. I den utbildningen har vi valt att koppla an de kunskaper som förmedlas till ett utredningscase som känns igen ifrån utredningar inom myndighet. Den senare utbildningen levererades nyligen till en stor myndighet där över 100 deltagare fick lära sig tekniker och metodik som kommer att effektivisera myndighetens utredningsarbete.

Utbildar gör SRI:s analytiker – experter som till vardags arbetar operativt med OSINT och så kallad cyber-vetting kopplat till bakgrundskontroller och grundutredningar för säkerhetsprövningar.

Näst på tur: OSINT-kurs med fokus på sociala medier

Inom kort lanseras nästa utbildningsmodul där våra OSINT-experter tar utgångspunkt i sociala medier som Facebook och Twitter och då i stället lär deltagarna att hitta den information som eftersöks bland miljontals användarkonton och ofantliga mängder delat innehåll.

Digitala OSINT-kurser tillgängliga inom kort

I början av 2022 digitaliseras dessutom dessa utbildningar och görs tillgängliga i vår uppskattade e-learningplattform SRI Academy. I de digitala kurserna kan du som arbetsgivare bjuda in medarbetare till utbildningar som kan genomföras när- och var som helst. Efter avklarade kunskapsprov blir deltagarna även diplomerade.

Om du vill veta mer om våra kurser inom OSINT, kontakta oss gärna via e-post: info@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb