SRI stolt sponsor av Magnet Awards – SM i Employer branding

På SRI ser vi säkerhetskultur som en viktig och naturlig komponent i ett starkt arbetsgivarvarumärke, inte minst i tider då omvärlden är både osäker och volatil.

För att slå ett slag för att fler borde tänka säkerhet centrerad runt människan som en del av arbetsgivarvarumärket går SRI in som huvudsponsor av kategorin People TechMagnet Awards – SM i Employer branding. I den här artikeln berättar vi mer om varför.

SRI sponsrar Magnet Awards 2023

Att bygga och vässa sitt utåtriktade employer brand, sitt arbetsgivarvarumärke, är viktigt från ett rekryteringsperspektiv – både när konjunkturen är sådan att man pratar om att det är ”kandidatens marknad”, men även i tuffa tider då tusentals högutbildade kompetenser får lämna stora varumärken och blir tillgängliga på arbetsmarknaden.

Men employer branding är mycket viktigare än så. Employer branding handlar även om det interna byggandet av positiv och hälsosam kultur baserat på viktiga värderingar och hörnstenar som tillsammans skapar sunda arbetsplatser.

Vi på SRI imponeras av alla små och stora svenska arbetsgivare som arbetar dedikerat med att bygga och utveckla en stark kultur baserat på sin värdegrund där både ledning och medarbetare lever och andas dessa värderingar och tillsammans främjar positiv företagskultur varje dag.

Ny forskning från Försvarshögskolan, Universitetet i Bergen och andra lärosäten har dessutom visat att anställda som delar sin organisations värdegrund är en framgångsfaktor – och värdegrund kopplat till säkerhet är inget undantag.

SRI huvudsponsor för kategorin People Tech på Magnet Awards

Magnet Awards, SM i Employer Branding, uppmärksammar och premierar Sveriges bästa insatser inom employer branding och i år har vi på SRI valt att delta som huvudsponsor för kategorin People Tech.


”Det känns jätteroligt att SRI valt att sponsra årets upplaga av Magnet Employer Branding Awards.  En del i framgångsrik employer branding är att ta hand om befintliga medarbetare och där spelar säkra anställningar och trygghet på arbetsplatsen en stor roll – SRI:s verksamhet bidrar till att skapa attraktiva arbetsgivare och arbetsgivarvarumärken,” säger Claes Peyron, Managing Director på Universum (en av fem byråer som anordnar tävlingen).

För oss ligger en särskild typ av kultur lite extra nära hjärtat, nämligen säkerhetskultur.

”Säkerhetskultur är något som vi pratar mycket om med våra kunder – och frågan om att bygga och utveckla en stark säkerhetskultur har fått förnyat fokus i och med det rådande omvärldsläget. Det är även glädjande att fler och fler arbetsgivare fokuserar på och investerar i att bygga gedigen säkerhetskultur som en naturlig del av sitt arbetsgivarvarumärke.

People Tech-kategorin ligger oss och vårt arbete med att utveckla effektiva digitala tjänster inom säkerhet centrerade kring människan nära och vi ser fram emot att få presentera vinnarna i denna kategori på Magnet Awards i Stockholm den 15 mars,” säger Peter Helin, projektledare på SRI. 

Säkerhetskultur som en del av ett starkt arbetsgivarvarumärke

Med tanke på vår verksamhet arbetar vi själva med att ständigt lyfta fram säkerhetskultur som en del av vårt eget arbetsgivarvarumärke – men det är även något som vi otröttligt pratar med våra kunder om, och även utbildar i.

Att få hela verksamheten att tänka ”säkerhet” i det dagliga arbetet är en utmaning – men om man börjar tidigt, redan i rekryteringsfasen, så blir det ofta ett naturligt inslag på arbetsplatsen och något som den enskilde medarbetaren kan känna sig stolt över.

”En och samma individ kan vara olika benägen att rapportera fel på olika arbetsplatser eftersom det ”kostar” olika mycket för den enskilde. Individen är viktig, men miljön är väsentlig. Det är där säkerhetskultur och värdegrund uppstår,” säger Erica Eriksson, expert inom personalsäkerhet på SRI.

Säkerhetskultur handlar inte heller bara om att låsa och larma när man går för dagen. Idag gäller det att tänka större än så. Det handlar även om att vara mer sensorisk och tidigt fånga upp medarbetare vars normalbild förändras, där exempelvis beteendet eller kontakten med kollegor försämras övertid.

Säkerhetskultur på arbetsplatsen

Det handlar även om att uppmuntra till vaksamhet kring avvikelser – och på så sätt undvika potentiellt allvarliga situationer, exempelvis att en insider etablerar sig i verksamheten.

“Om vi litar på varandra så märker vi när något händer i den andres liv. Om vi har förtroende så vågar vi även ställa frågor som ”Vad händer i ditt liv? Hur mår du egentligen?” De samtalen behöver vi på arbetsplatsen, speciellt nu, och även tidigare under pandemin. Men det måste komma från ett genuint intresse. Det kan inte vara så stolpigt och formellt. Det bygger ingen säkerhetskultur,” avslutar Erica.

Här kan du läsa fler av Ericas tips på hur man bygger säkerhetskultur i verksamheten.

Vi hoppas att vi ses på Magnet Awards den 15 mars!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb