SRI slog ett slag för säkerhetskultur som en del av ett starkt arbetsgivarvarumärke på Magnet Awards

Den 15 mars gick den femte upplagan av Magnet Awards – SM i Employer Branding – av stapeln i Stockholm. Under festliga former samlades HR- Talent Acquisition- och Employer Branding-proffs och deras byråer för att premiera och fira starka och värdeskapande initiativ och kampanjer.

Bland annat vann Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Försvarsmaktens pris för sina kampanjer och det genomslag de fått med sina viktiga budskap och syften.

SRI var på plats som sponsorer för eventet och för kategorin People Tech – en kategori som känns självklar för oss att sponsra då hjärtat i vår verksamhet är de digitala tjänster och gränssnitt vi erbjuder inom bakgrundskontroller, personalsäkerhet och säkerhetsprövning, digital referenstagning och LFD-prövning.

Vårt budskap till eventets deltagare centrerade kring att uppmuntra fler arbetsgivare att inkludera säkerhetskultur som en del av varumärkesbyggandet och employer branding-arbetet. Erica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI, sa bland annat följande i sina anföranden på scen:

”För att kunna ha ett starkt arbetsgivarvarumärke är det mest fundamentala för arbetsgivare att kunna erbjuda trygga och säkra arbetsplatser.”

Erica Eriksson, SRI och Nicolas Tidhammar, Magnet Awards presenterar kategorin People Tech

Employer branding handlar bland annat om det interna byggandet av positiv och hälsosam kultur baserat på viktiga värderingar och hörnstenar som tillsammans skapar sunda arbetsplatser – kultur som sedan reflekteras utåt i externa rekryteringskampanjer.

Vi på SRI imponeras av alla små och stora svenska arbetsgivare som arbetar dedikerat med att bygga och utveckla en stark kultur baserat på sin värdegrund där både ledning och medarbetare lever och andas dessa värderingar och tillsammans främjar positiv företagskultur varje dag.

Vi imponeras särskilt av de verksamheter som redan idag valt att fokusera lite extra på att främja säkerhetskultur och arbetar intensivt med proaktivt säkerhetsarbete för att kunna erbjuda sina anställda en säker arbetsplats.

Här kan du läsa mer om hur man bygger säkerhetskultur i en verksamhet

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb