Ökade krav på säkerhetsskydd – då satsar Svenska Regionala Flygplatser på kompetensutveckling

I början av 2022 skärps kraven på verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen ytterligare. Det inkluderar många verksamheter inom luftfart och verksamheter som har koppling till luftfartsskydd.

Svenska Regionala Flygplatser, SRF, tog därför hjälp av oss på SRI för att göra en kunskapsförflyttning inom olika områden kopplade till just säkerhetsskydd och personalsäkerhet. Svenska Regionala Flygplatser är en del av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner – något som självklart är av största vikt för ett fungerande civilförsvar och Sveriges krisberedskap.

Ökade krav på säkerhetsskydd för svenska flygplatser

På deras senaste utbildningsdag var våra säkerhetsexperter inbjudna för att föreläsa och utbilda. På schemat stod ett antal anpassade utbildningsmoduler på ämnen som syftar till att hjälpa SRF bli ännu mer effektiva och träffsäkra i sitt förebyggande säkerhetsprövningsarbete. Bland annat fick deltagarna lära sig intervjuteknik med fokus på säkerhetsprövningsintervjuer och hur man gör effektiva och träffsäkra grundutredningar.

”Vi har redan genomfört det första utbildningstillfället och återkopplingen från deltagarna har varit mycket bra. Med tanke på den föränderliga och osäkra värld vi lever i är det viktigt att alla vi som är delaktiga i det svenska civilförsvaret och samhällskritisk verksamhet håller oss à jour och har färsk kompetens inom exempelvis intervjuteknik kopplat till säkerhetsprövningar såväl som kunskap om beteenden och riskindikatorer på nätet och i sociala medier. Vår förhoppning är även att de nya kunskaperna inte stannar här utan att det sker en kunskapsförflyttning internt bland medarbetare på respektive flygplats,” säger Peter och Mattias, säkerhetssamordnare på SRF.

”Att få förtroendet att utbilda så många representanter från samhällskritisk verksamhet på samma gång är inget vi tar för givet. Utbildningsdagar som denna är så viktiga och kontinuerlig kompetensutveckling inom området är a och o för att hela tiden säkerställa att vitala säkerhetsfunktioner fungerar optimalt. För mig var det tydligt att deltagarna från respektive flygplats skriver under på det också och förhoppningsvis får vi möjlighet att göra fler liknande insatser framöver,” säger Erica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb