Ytterligare seniora rådgivare till SRI: Tidigare Generaldirektör för Kustbevakningen och framstående terrorexpert ansluter till Advisory Board

SRI har sedan starten för sju år sedan haft ett tydligt och uttalat fokus på kompetensutveckling och kunskapsspridning inom våra expertisområden säkerhetsskydd, verksamhetsskydd och insiderprevention med människan i centrum – både internt och externt.

Som en del av detta kompetensfokus har vi sedan ett antal år tillbaka ett Advisory Board, där tidigare MUST-chefen Stefan Kristiansson, med lång erfarenhet inom svensk underrättelsetjänst, idag är medlem. Nu knyter vi även till oss ytterligare seniora kompetenser: Therese Mattsson, som nyligen har avslutat sitt uppdrag som Generaldirektör för Kustbevakningen, samt Hans Brun, en av Sveriges mest erfarna terrorexperter.

”Kompetens- och erfarenhetsmässigt blir vi nu starkare än någonsin.”

Nytillskotten syftar till att ytterligare förstärka både vår egna och våra kunders kunskapsresurser, förmåga att analysera det försämrade säkerhetsläget såväl som förmåga att blicka framåt och generera viktiga beslutsunderlag inför kommande år – och i förlängningen kunna bidra till ett säkrare Sverige i ännu större utsträckning.

Se även: Pressrelease om SRI:s utökade Advisory Board i Dagens Industri

Seniora rådgivare till SRI: Stefan Kristiansson, Therese Mattsson och Hans Brun
Stefan Kristiansson (till vänster), Therese Mattsson och Hans Brun (infälld)

Om Stefan Kristiansson:
Generalmajor Stefan Kristiansson har en lång karriär inom den svenska Försvarsmakten bakom sig, senast som chef för MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som försvarsattaché vid Sveriges ambassader i Helsingfors och Tallinn och som Militärrådgivare vid Utrikesdepartementet.

Se även: Stefan Kristiansson, tidigare chef vid MUST: ”Vi måste vidta åtgärder för att möta den situation som statsministern varnade för”

Om Therese Mattsson:
Therese Mattsson kommer närmast från Kustbevakningen där hon tjänstgjort som Generaldirektör. Innan Kustbevakningen var Therese även Generaltulldirektör på Tullverket. Therese har även varit chef för Rikskriminalpolisen samt har en bakgrund från såväl Säkerhetspolisen som Polisen.

Therese har sammanlagt 40 års erfarenhet från bland annat säkerhets- och krishanteringsarbete på högsta strategiska och operativa nivå inom statens tjänst.  

”SRI är en spännande aktör i säkerhets-Sverige som växer snabbt och har ett tydligt fokus på att bidra till ett säkrare Sverige genom att hjälpa svenska arbetsgivare att skapa säkerhet runt människan. Det känns både viktigt och lockande att vara delaktig i detta arbete. Jag ser mycket fram emot att ansluta till SRI:s Advisory Board och hoppas kunna bidra med min erfarenhet från arbete med säkerhets- och krisfrågor,” säger Therese Mattsson.

Om Hans Brun:
Hans Brun är en av Sveriges mest välrenommerade forskare och experter inom terrorism, antagonistiska hot och kopplingen mellan terrorgrupper och organiserad brottslighet.

Hans är idag verksam som strategisk analytiker inom rättsväsendet och forskar vid King’s College i London. Hans är även ett välkänt ansikte i svensk media och nyhetsrapportering där han ofta anlitas för att bidra med expertutlåtande och analys i dessa frågor.

”Jag har haft nöjet att samarbeta med SRI på olika sätt under ett antal år och imponeras över den kompetens och den kraft som teamet besitter. SRI bidrar med stor nytta i det svenska samhället. Jag ser fram emot att ansluta till deras Advisory Board tillsammans med Therese och Stefan och på så sätt bidra till deras viktiga arbete med att skapa tryggare arbetsplatser och ett säkrare Sverige. Terrorhotet är ett område som ökat mycket på senare och år och fortsätter att öka, så här finns det mycket att göra,” säger Hans Brun.

Se även: Hans Brun och Pierre Gudmundson i samtal om terrorhotet mot Sverige

”Att Therese Mattsson och Hans Brun, två av Sveriges mest erfarna inom sina respektive områden, väljer att bli en del av SRI genom att ansluta till vår Advisory Board är självklart något vi är oerhört stolta över. Som bolag är vi redan starka kompetens- och erfarenhetsmässigt, men dessa två tillskott kommer göra oss ännu starkare och hjälpa oss att förstå och analysera säkerhetshotet och terrorhotet ännu bättre – och i förlängningen hjälpa våra kunder att förstå dessa två växande hotområden ännu bättre.

Denna komplettering gör att vi känner oss trygga med att kunna vara rådgivande inom säkerhetsfrågor, underrättelsefrågor och terrorrelaterade frågor. Detta är enligt oss tre väldigt viktiga områden som ofta påverkas av varandra. Att förstå dem var för sig, men också hur de påverkar varandra är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder. Kompetens- och erfarenhetsmässigt blir vi nu starkare än någonsin,”
säger Anders Selvehed, VD på SRI.

Therese Mattsson och Hans Brun tillträdde sina respektive uppdrag den 23 november.

För frågor och mer information:

Anders Selvehed
anders@sri.se

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb