Sociala medier – Spionens favoritverktyg

När man vill kartlägga en människas liv, för att förstå och utvärdera om någon kan vara värd att kontakta och kanske även senare värva för sina egna ändamål, så är sociala medier ett ypperligt sätt att snabbt få en djup inblick i vem du är. Det är en del i målsökningen och detta är något man gör då man letar efter nästa agent och insider, någon ny att ”slå klorna i”.

Sociala medier är spionens favoritverktyg

Den digitala exponeringen som individer självmant bidrar till och skapar om sig själva, i kombination med det öppna samhället och den svenska offentlighetsprincipen, gör detta arbete effektivt och med en hög upplösning för den aktör som är ute efter att bedriva ett industrispionage mot enskilda svenska bolag, eller spionage riktat mot Sverige som nation.

Syftet och den agenda som styr och vad det bakomliggande intresset är, det styr också vem man målsöker. Arbetet bedrivs långsiktigt, outtröttligt och med hög kapacitet och intention.

När man genomför en grundutredning inom ramen för säkerhetsskyddslagen och en säkerhetsprövningsprocess, då genomförs det man kallar för en grundutredning.

En del i syftet med denna grundutredning, är att försöka förstå vad en hotaktör kan uppskatta och vilja använda hos den enskilda individen, vilka sårbarheter som finns som kan vara framgångsfaktorer vid målsökning och ett senare värvningsförsök.

Syftet då är att proaktivt försöka höja medvetenheten, kunskapen och i förväg skapa bättre motståndskraft hos den enskilde men också hos den organisation denne tillhör.

Tre tips som hjälper dig att försvåra för spionen i sociala medier:

  • Tänk på vad och hur mycket du beskriver dig själv privat.
  • Fundera på vad du anger digitalt om dina yrkeserfarenheter, behöver det vara så mycket detaljer?
  • Var medveten om att det sker målsökningar varje dag, på LinkedIn men också andra sociala plattformar.

Exempelvis så slog tyska myndigheter vintern 2018/2019 larm om att kinesiska underrättelsetjänsten med hjälp av falska och vilseledande konton, på LinkedIn hade kartlagt och aktivt sedan också närmat sig så många som 10 000 tyska medborgare. Norska säkerhetstjänsten PST har gått ut med liknande information och från svensk sida har man varit tydlig med att vi måste sluta vara naiva.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb