Utbilda personalen i sommar

Semestertider innebär ofta att det blir lite lugnare på jobbet och lite lägre arbetsbörda. Ibland kanske lite väl lugnt. Många arbetsgivare passar därför på att utbilda personalen genom digitala utbildningar för att både kompetenshöja och öka medvetenheten inom olika områden, personalsäkerhet och säkerhetsskydd till exempel.

I vissa fall är utbildning och krav på kompetens ett krav för lagefterlevnad eller för att få inneha vissa certifikat (exempelvis Transportstyrelsens certifikat Känd avsändare och Känd leverantör), i andra är det helt enkelt bara viktigt att säkerställa att personalen är uppdaterad kring de senaste trenderna, lagkraven och verktygen som kan hjälpa dem att bli mer effektiva i sin roll.

Digitala säkerhetsutbildningar

Digitala säkerhetsutbildningar – lättillgängligt från hemmakontoret

I pandemins spår har traditionella klassrumsutbildningar inom säkerhet blivit svårtillgängliga, något som har gjort att fler och fler arbetsgivare vänder sig till digitala säkerhetsutbildningar som kan genomföras var som helst och när som helst, via dator eller via mobila enheter. Dessutom upptäcker många kostnadseffektiviteten i digitala utbildningar då medarbetare inte behöver resa till en fysisk plats samtidigt som digitala utbildningar ofta är mer tidseffektiva då samma kunskap kan levereras på ett mer komprimerat sätt.

Kompetenshöjande digitala föreläsningar

För att höja den generella säkerhetskompetensen och säkerhetsmedvetenheten i svenska organisationer har SRI nyligen lanserat en digital föreläsningsserie som vi valt att kalla ”Från gråzon till safe zone: Resan mot ett säkrare Sverige AB”. Serien ger deltagaren inblick i brett spektrum av nutida ämnen och en ökad förståelse för vad som händer i Sverige, vilka hot och utmaningar vi står inför och inte minst – vad vi kan göra för att skydda oss.

I tio föreläsningar med sex framstående profiler inom säkerhet avhandlar vi följande ämnen: Gråzonsproblematik, hybrida hot, organiserad brottslighet, cyberbrottslighet, underrättelsehot, informationshantering, omvärldsanalys, terrorism, parallella samhällen och klansamhällen, samt antagonistiska hot.

Intresset för föreläsningsserien har varit stort inför sommaren och både privata och statliga arbetsgivare har valt att investera i sin personal – som både kan välja att ta del av föreläsningsserien i videoformat när de sitter på hemmakontoret eller helt enkelt lyssna på varje föreläsning som en podd/ljudbok i hängmattan.

Upptäck ”Från gråzon till safe zone” i sommar du också: 

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb