Insiderprevention

På SRI arbetar vi med insiderprevention varje dag  – och behovet av kunskap, rådgivning och stöd i frågor kopplade till just insiders, human threats och insiderpreventiv metodik har ökat kraftigt de senaste åren.

På den här sidan har vi samlat några av de kunskapsresurser som vi publicerat på vår blogg med förhoppning om att vi kan hjälpa dig och din verksamhet att både få en ännu bättre förståelse och ökad medvetenhet kring insiderhotet och hur man kan arbeta systematiskt och preventivt.

Medvetna och omedvetna insiders

När man beskriver olika typer av insiders brukar man ibland prata i termer om ”medvetna och omedvetna insiders”.

Den omedvetna insidern

Svagheten kan dels bestå i att en person helt enkelt är slarvig och lämnar en dörr öppen, tappar sitt passerkort, sin kod eller berättar om viktig information på bussen så att någon annan hör det.

Ett annat alternativ är att personen av ren okunskap eller av misstag lägger ut en film eller ett foto på sina sociala medier där en kod eller lösenord kommer med. Här har vi alla ett ansvar att hjälpa varandra att bli bättre och hålla säkerheten uppe.

Den medvetna insidern

Ett annat alternativ är att genom vänner, kontakter eller genom ren och skär målsökning hitta en person som kan hjälpa till från insidan. Detta kan uppnås genom att först ta reda på vad som motiverar en person och vad som är viktigt i den personens liv.

Ju fler kontaktytor till personen som finns eller kan skapas, ju fler gemensamma nämnare som finns med personen eller kan skapas samt ju fler sårbarheter det går att hitta eller skapa hos personen desto större är chansen att lyckas få personen att hjälpa till.

På Säkerhetspolisens webbsida kan du läsa mer om underrättelsehotet och insiders.

Varför är insiderprevention viktigt?

Att arbeta preventivt och systematiskt med att motverka insiderrisk är så klart viktigt av många anledningar. Här har vi listat ett antal:

  • Insiderhotet och infiltrationshotet ökar brett i det svenska samhället.
  • Den systemhotande och organiserade brottsligheten ökar.
  • Statsaktörer kan och utnyttjar aktörer inom grov organiserad brottslighet som medvetna och omedvetna proxys.
  • Antalet radikaliserande miljöer och subkulturer ökar.
  • Det svenska konjunkturläget och inverkan på den privatekonomiska situationen påverkar.
  • Konsekvenserna av insiders eller infiltration möts oftast inte av en dimensionerad personalsäkerhetsbudget.
  • Det blir därför allt viktigare att arbeta systematiskt och proaktivt med personalsäkerhet.

Kunskapsartiklar om insiders och insiderprevention

Behöver din verksamhet hjälp med insiderprevention?

Ta kontakt med oss på SRI så berättar vi mer om hur vi hjälper verksamhet med både proaktiv och reaktiv rådgivning kopplat till insiderprevention. Vi berättar även gärna mer om våra uppskattade digitala och fysiska föreläsningar och utbildningar kopplat till detta ämne.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb