Luleå Energi lyfter personalsäkerhetsarbetet till nästa nivå

Luleå Energi är ett kommunalägt energibolag med en tydlig vision om att vara ett nav i norra Sveriges omfattande energiomställning. Med tanke på verksamhetens natur och Luleå Energis position i civilförsvaret och samhället är personalsäkerhet en viktig fråga för koncernen.

Under de senaste månaderna har HR-funktionen tagit stora systematiska kliv framåt kopplat till det egna personalsäkerhetsarbetet, för att säkerställa att man är rustade för att kunna följa de ökande kraven på verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen.

På kort tid har de, med stöd av SRI:s säkerhetskonsulter, implementerat både digitala verktyg för att underlätta och skapa förutsättningar för personalsäkerhetsarbetet såväl som nya processer för strategiskt säkerhetsskyddsarbete i koncernen.

I vårt systematiska personalsäkerhetsarbete som vi bedriver inom Luleå Energi-koncernen är SRI det perfekta komplementet. Med sin plattform och sina digitala verktyg underlättar de vårt dagliga arbete. Med deras kunskap, professionalitet och tillgänglighet tar de oss dessutom vidare till nästa nivå, säger Katharina Frank, HR Chef på Luleå Energi.

Personalsäkerhet och strategiskt säkerhetsskydd

Kompetensutveckling inom personalsäkerhet på agendan

Kompetensutveckling inom området står också högt på agendan och under de senaste månaderna har de introducerat utbildningar inom personalsäkerhet, som genomförts både som digitala kurser och som fysiska utbildningstillfällen.

SRI:s digitala grundläggande kurs inom säkerhetsskydd blev en värdefull grundplatta att stå på och de nyförvärvade kunskaperna kompletterades sedan med utbildningen ”Intervjuledare säkerhetsprövning”, för HR-strateger och säkerhetsskyddschefen, som själva ska genomföra säkerhetsprövningsintervjuer. Organisationen är därmed bättre rustad för att självständigt kunna bedriva ett kvalitativt säkerhetsskyddsarbete.

Erica Eriksson, Affärsområdeschef för Säkerhetsskydd på SRI, som har ansvarat för projektet från SRI:s sida säger:

Jag är mycket imponerad över Katharina och det övriga teamets ambition och intresse för att snabbt implementera nya rutiner och kompetensutveckla sig själva. Kombinationen av ett strategiskt tänk och introduktion av nya digitala verktyg såsom ett nytt sätt att arbeta med bakgrundskontroller har skapat stora värden på kort tid. Här kan tveklöst fler kommunala verksamheter och andra offentliga verksamheter ta lärdom och inspireras.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb