UPPFÖLJANDE SÄKERHETSPRÖVNING

Kurs uppföljande säkerhetsprövning

OM UTBILDNINGEN:
Det finns krav på uppföljning av personer som är inplacerade i säkerhetsklass. Uppföljningen syftar till att fånga upp om personer av någon anledning inte längre är lämpliga att hantera säkerhetsklassad information eller delta i säkerhetskänslig verksamhet.

Den här kursen riktar sig därför specifikt till dig som på något sätt har ansvar för personer som har tillgång till säkerhetskänslig information eller som deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Under utbildningen ger vi dig som deltagare kunskap och förståelse för vilka typer av beteenden som skulle kunna vara indikatorer på att någon har hamnat i en inte önskvärd situation, vilken i sin tur skulle kunna leda till ökade risker och sårbarheter.

Vi lär dig bland annat hur du enkelt kan hålla dessa indikatorer i huvudet genom att använda akronymen BESK-T.

Målet är att ge dig som deltagare nya kunskaper för att på ett tidigt stadium detektera riskbeteenden och genom verktygen säkerhetssamtal, uppföljande säkerhetsprövning och uppföljande säkerhetsprövningssamtal och säkerhetsrapportering förhindra att dessa eskalerar och utlöser säkerhetsincidenter.

UTBILDARE:
Erica Eriksson och Pierre Gudmundson

LEVERANSMETOD:
E-learning – Video, audio, text samt kunskapsprov

FÖRKUNSKAPER:
Kursen Grundkurs Säkerhetsskydd

LÄNGD:
45 min

PRIS:
2000 SEK exkl. moms per deltagare

ÖVRIGT:

  • Deltagaren diplomeras efter godkänt slutprov
  • Digital äkthetskontroll på diplom ingår

MER INFORMATION OCH BOKNING

För mer information, kontakta oss på SRI Academy via e-post: academy@sri.se eller via telefon: 08-30 30 73.

BOKNING
Bokning sker via formuläret nedan. Efter inskickad bokning tar vi kontakt med dig via e-post för att verifiera din beställning och dina uppgifter. Efter bekräftad beställning är bokningen bindande.

Observera:
SRI Academy:s utbildningar riktar sig uteslutande till organisationer och ej till privatpersoner. Ange därför din jobbmail i formuläret nedan. SRI förbehåller sig rätten att neka deltagande.


    Jag bekräftar härmed att jag önskar boka det angivna antalet deltagarplatser och är införstådd med att varje deltagarplats är personlig och ej kan eller får spridas vidare.

    Härmed godkänner jag SRI:s integritetspolicy (Se: https://sri.se/integritetspolicy/) och att SRI behandlar mina personuppgifter.

    ® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb