Tätt samarbete mellan HR och Säk underlättar certifiering för Känd avsändare och Känd leverantör

Under de senaste åren har ett stort antal företag och myndigheter fått förnyade lagkrav genom den nya säkerhetsskyddslagen. Verksamheter som fått revidera sitt arbetssätt är exempelvis de aktörer som antingen levererar varor till flygplatser eller skickar försändelser via flygfrakt genom certifikaten Känd avsändare och Känd leverantör.

Känd avsändare, känd leverantör

SRI:s säkerhetsexperter har under våren arbetat tillsammans med ett flertal av dessa organisationer och hjälp dem att genomföra den förflyttning som de nya kraven inneburit.

Ett av våra senaste samarbeten är med ett globalt tillverkningsbolag med tillverkning i Sverige. Företaget har sedan många år innehaft certifikatet Känd avsändare men de kände sig ändå inte helt trygga i den nya lagstiftningen.

Under det första mötet med företaget deltog representanter från både HR och säkerhetsavdelningen, vilket var ett gott tecken. De hade tidigt förstått att denna lagstiftning kräver ett starkt samarbete mellan HR och Säk.

Efter uppstartsmötet följde ett antal möten där allt ifrån information till berörda medarbetare, till fackliga organisationer och framtagande av en lokal FAQ avhandlades.

SRI:s säkerhetsexpert Erica Eriksson arbetade tillsammans med kunden fram en nytt och reviderat Säkerhetsprogram. Då bolaget inte kände sig trygga i att genomföra säkerhetsprövningarna internt i detta skede så hjälpte vi dem även med att genomföra de första säkerhetsprövningarna. Dessa genomförde vi bland annat med hjälp av våra digitala verktyg: Digital referenstagning och Bakgrundskontroller.

Våra erfarna samtalsledare genomförde därefter säkerhetsprövningsintervjuer, skrev rapporter och avrapporterade samt agerade rådgivande till företagets Säkerhetskyddschef inför dennes beslut.

”Personligen har jag uppskattat detta projekt. Det är en otroligt givande och utvecklande att vara del av verksamhetens förflyttning. Eftersom jag är en sån nörd inom personalsäkerhet och säkerhetsprövningar blir jag själaglad över att få implementera denna typ av process i en verksamhet som är lyhörd och vill uppfylla kraven kvalitativt och hållbart,” säger Erica Eriksson.

Resultatet är inte helt klart ännu men detta delprojekt innebär att verksamheten nu har laguppfyllnad och känner en trygghet i att leva upp till de krav som Transportstyrelsen ställer på dem inom personalsäkerhet. 

Nästa steg är att utbilda den egna organisationen i såväl säkerhetsprövning som uppföljande säkerhetsprövning samt grundläggande kunskap om säkerhetsskydd.

Efter nästa steg kommer organisationen ha de verktyg de behöver för att kunna hantera både rutinmässiga förfaranden i sin säkerhetsprövning men även ha rutiner och verktyg i form av chefsstöd och utbildning för att hantera incidenter och plötsligt uppkomna situationer kopplade till just personalsäkerhet. 

När vi är klara kommer företaget att ha en fungerande process vilken linjerar med lagkraven. De kommer ha ett uppdaterat säkerhetsprogram samt ett helt nytt chefsstöd.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb