Ett outtröttligt fokus på att sprida kunskap och utveckla spetskompetenser

På SRI brukar vi prata om vikten att vara ”bjussig med kunskap” och vilket värde kunskap som delas har. Vi pratar också mycket med våra kunder om vikten av att utveckla en positiv intern säkerhetskultur där medvetenhet och kunskap inom säkerhetsfrågor, risker och preventiva insatser får ta plats i både fikarummet och i ledningsgruppen på ett naturligt och organiskt sätt.

Tillsammans med våra kunder – och i leveransen till våra kunder – arbetar vi med att reducera insiderrelaterade risker och indikera eventuella och potentiella hot. Även här kommer delning av kunskap in som ett viktigt moment. Att sprida kunskap och utbilda är en naturlig del i det arbete vi gör, det vi är specialister på och ofta anledningen till att verksamheter väljer att anförtro sig till oss.

Kunskap och utbildning är ett stort fokus på SRI

Att utveckla spetskompetenser inom personalsäkerhet

Våra researchers, analytiker och samtalsledare är bland annat beteendevetare, kriminologer, statsvetare och socionomer. Gemensamt är att alla har en kandidat eller masterexamen inom minst ett ämne.

Våra medarbetares utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, förmåga att lära sig nytt och snabbt ta till sig- tolka- analysera och paketera information är grundbulten som hjälper oss att utveckla spetskompetenser inom olika personalsäkerhetsrelaterade inriktningar och inom olika hotområden.

Alla våra medarbetare får även genomgå SRI:s egna internutbildningar där de utbildas inom säkerhetsskydd, hotaktörer, riskbeteenden, OSINT med mera. Detta för att kontinuerligt utveckla både individen och de olika teamens förmåga.

Vi strävar efter att alltid ha aktuell information och kunskap om specifika fenomen, metoder, grupper eller statsaktörer och kunskap om den senaste forskningen inom exempelvis mänskliga beteenden som kan kopplas till vår domän: Personalsäkerhet.

Vikten av att ligga steget före

Vår målsättning med våra utbildningsinsatser – både internt och externt – är att både vi själva och våra kunder hela tiden ska ha möjlighet att ligga strax före vår nationella lägesbild och samtid. Man brukar ju säga att kunskap inte är tungt att bära, och det stämmer alla dagar i veckan.

Att dessutom ligga steget före i de beslut som tas, underbyggt av gedigna beslutsunderlag bidrar starkt till bra förutsättningar för ett proaktivt och strategiskt personalsäkerhetsarbete och förutsättningar för säkerhet i verksamheten.

Man ska inte heller underskatta de positiva synergier som sådana underlag bidrar till, även inom andra områden i verksamheten – både strategiskt, taktiskt och operativt.

På SRI ligger vi steget före dels genom att hela tiden vara pålästa avseende det säkerhetspolitiska omvärldsläget, säkerhetshot, underrättelsehot och terrorhot – men dels genom att bygga en robust kunskapskultur där medarbetarna själva tar initiativ till att delta kunskap med varandra, skapa analyser, anordna ”lunch and learns” och hela tiden rusta varandra med de verktyg som behövs för att vi ska kunna bidra till våra kunders säkerhetsarbete på bästa sätt.

Kunskapsspridning och fokus på att utveckla spetskompetenser inom säkerhet

Nya och uppdaterade föreläsningar

Ett exempel där omvärldsbevakning, kunskap och analyser har paketerats på ett greppbart och pedagogiskt sätt som tilltalar många är vårt “Lägesbild”-format för föreläsningar där vi utbildar våra kunder i mindre grupper och där tid ges för samtal, frågor och reflektion.

Under hösten genomför vi dessa föreläsningar runt om i Sverige och har då fokus på både statsaktörer och på insiderprevention.

Läs mer om våra två Lägesbild-föreläsningar här:

Kunskapsbanken och omvärldsbevakningstjänsten Kompass

Alla våra anställda har såklart även tillgång till Kompass, vårt kraftfullaste verktyg och digitala plattform när det gäller omvärldsbevakning, hotaktörsbeskrivningar, e-learning, guider, beskrivningar, specialbevakningar, litteraturhänvisningar och mycket annat. Innehållet skapar vi själva. Alla SRI-medarbetare får möjlighet att bidra med innehåll utifrån sina kompetenser och specialintressen och allt finns även tillgängligt för våra kunder som önskar ta del av resursen.

Men, vi kan så klart inte allt själva. Därför har vi även ett nätverk av experter och unika ämnesområdesexperter som vi samverkar med och rådfrågar eller samarbetar med vid behov.

Vår förhoppning och vår målsättning är att alla dessa insatser, vår samlade kunskap och vår kapacitet och förmåga alltid ska finnas tillgänglig – oavsett om denna kunskap och kapacitet är paketerad i digitalt eller mänskligt format – och vara en del av våra kunders sköld.

Vår stora vision är att bidra till att skapa trygga arbetsplatser och ett säkrare Sverige. Med detta outtröttliga fokus på att sprida kunskap och utveckla spetskompetenser tror vi att vi gör det.

Tillsammans med våra kunder är vi en del av Sverige AB.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb