”Jag har fått en helt annan förståelse för rollen som intervjuledare”

När vi utvecklar våra digitala kurser är feedback från våra tilltänkta målgrupper a och o för säkerställa att kunskapsnivån är rätt, att våra utbildares pedagogik når fram hela vägen och att vi lyckas förmedla all den kunskap som vi vill att kursdeltagaren ska få med sig.

En kursdeltagare som fått möjlighet att testa både vår senaste kurs ”Introduktionskurs till OSINT med fokus på Google för offentlig sektor” och vår kurs ”Intervjuledare säkerhetsprövning” är Tommy som arbetar med säkerhetsfrågor inom en myndighet med inriktning mot säkerhet.

Vi fick några ord med Tommy om hans upplevelser av båda kurserna.

Säkerhetsutbildning - intervjuledare

Hej Tommy!

Du arbetar till vardags med säkerhetsfrågor på en stor myndighet där säkerhet står mycket högt på agendan. För inte så länge sedan gick du våra kurser Introduktionskurs till OSINT med fokus på Google för offentlig sektor och Intervjuledare säkerhetsprövning. Tack för att vi får ställa några frågor till dig!

Vad hade du för förkunskaper inom dessa områden innan du gick kurserna?

”Innan jag gick OSINT-kursen har jag försökt att lära mig OSINT på egen hand. Problemet med detta är att man lätt missar den grundläggande strukturen, vilket jag tycker man får i denna kurs.”

Grundkursen till OSINT fokuserar på Google som sökverktyg. Därför har vi valt att centrera mycket av kunskapen kring grundläggande söktekniker, såsom booleska sökoperatörer, och kombinera dessa tekniker med grundläggande kunskap inom underrättelsemetodik och OSINT-arbete i digitala öppna källor.

”Kursen Intervjuledare säkerhetsprövning gav mig en helt ny syn på säkerhetsprövning. Jag har under många år varit behjälplig samt hållit i intervjuer inom mitt verksamhetsområde, dock ej säkerhetsprövningsintervjuer. Denna kurs gav mig rätt grundläggande verktyg för att kunna vidareutvecklas inom området.”

Kursen Intervjuledare säkerhetsprövning riktar sig till alla som i sin yrkesroll fått ansvar för att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer. Kursen är specifikt utformad för att snabbt ”klä på” deltagaren med grundläggande kunskaper och verktyg för att ge deltagaren bra förutsättningar för att genomföra sina första egna säkerhetsprövningsintervjuer efter avklarad kurs, något som Tommy upplever att han uppnått efter avklarad kurs:

”Jag är som sagt relativt ny när det gäller genomförande av just säkerhetsprövningsintervjuer, men känner att jag fick goda kunskaper samtidigt som jag kan se att redan erfarna kan ha nytta av denna kurs. Efter en sådan här kurs är man absolut inte klar som samtalsledare men man har fått bra förutsättning att arbeta vidare på. I kursen nämndes det många gånger att man ska vara ödmjuk och ha respekt för individen som intervjuas. Jag tycker att det är väldigt bra att man lyfter upp det.”

Hur har din syn på rollen som intervjuledare/samtalsledare förändrats?

”Jag har själv suttit i säkerhetsprövningsintervjuer (som sökande) och har fått en helt ny förståelse för hantverket. Det är ett hantverk som kräver övning.”

OSINT, Open Source Intelligence, är en underrättelsedisciplin som har fått mycket luft under vingarna under de senaste åren. Är detta något som du tror kommer att bli viktigare även inom den myndighet som du arbetar på?

Allt går att hitta på internet, bara man vet hur och vart man ska leta. OSINT kan vara ett väldigt bra komplement till annan underrättelseinformation, då underrättelseinformation oftast är information som inte går att använda i tex beslutsunderlag eller vice versa.”

”OSINT upplever jag, inom min myndighet, vara en oslipad diamant. Detta är en disciplin som blir viktigare och viktigare för många verksamheter. Jag kommer att rekommendera denna kurs till min myndighet.”

När vi frågar Tommy vilka de främsta nya kunskaperna och insikterna från respektive kurs menar han att OSINT-kursen har gett honom nya verktyg för att kunna arbeta mer strukturerat och metodiskt med informationsinhämtning för att snabbare nå fram till ett träffsäkert resultat. Intervjuledar-kursen gav i stället Tommy blodad tand och inspiration till fortsatt lärande:

”Kursen intervjuledare gav mig helt enkelt mersmak och en vilja att fördjupa mig mer i ämnet.”

Vilka kunskaper från de båda kurserna tror du själv att du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete?

”Det finns information i intervjuledar-kursen som kan användas i många andra sammanhang än säkerhetsprövningsintervjuer, till exempel vid så kallade svåra samtal.”

”OSINT-kursen är en bra grundläggande kurs och jag tror att många kommer att få aha-upplevelser och finna nytta av den, speciellt avsnittet som hanterar de booleska operatörerna.”

Båda kurserna är utformade på ett sätt som syftar till att ge deltagaren maximal kunskap och förståelse inom en relativt komprimerad tidsrymd, exempelvis 1–2 timmar. Tycker du att vi lyckades med detta?

”Jag tycker båda kurserna uppfyller sitt mål/syfte och är pedagogiskt upplagda. Det finns en tydlig röd tråd i båda kurserna med bra kombination av information i video, ljud och text. Följer man instruktionerna i kursen klarar man slutproven.”

”Fördelen med en sådan här kurs är att man kan pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle eller titta igen om det var något man missade. OSINT-kursen uppskattades ta 1–2 timmar att slutföra. Det tycker jag är en lämplig uppskattning.”

”När det gäller intervjuledar-kursen så kan man nog klara av den på 1–2 timmar också, men jag ville få ut så mycket som möjligt av den, så det tog lite länge tid för mig.”

Fanns det delar i kurserna som du gärna sett mer av?

”Ett OSINT-arbete kan bli hur stor som helst. Jag hade gärna tagit del av tips och verktyg för hur man kan hålla ordning på all information och alla källor som man arbetar med, exempelvis förslag på webbsidor eller program som finns tillgängligt. I övrigt uppfyllde kurserna mina förväntningar och jag kan varmt rekommendera båda!”

Tack Tommy och lycka till med både OSINT-arbetet och framtida säkerhetsprövningsintervjuer!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb