Ibland blir man lite extra stolt!

Globalisering och digitalisering har ökat våra sårbarheter. Samtidigt har hotaktörernas aktivitet och intresse av att försvaga Sverige intensifierats. När nu så många fler än tidigare med anledning av den nya Säkerhetsskyddslagen omfattas av ansvaret av att skydda Sverige och våra gemensamma intressen, är det lätt att det uppstår luckor och brister i det ”skyddspussel” som lagen och det underliggande konceptet är tänkt att skapa.

Säkerhetsskydd och personalsäkerhet

Fler organisationer behöver förstå sin del i detta och att de själva annars riskerar att utsätta sin egen verksamhet och personal, för stora men kanske för dem själva idag okända risker.

SRI har valt att tydligt och aktivt bistå i att vara en del i detta pussel och koncept. Vi ska vara med, vi ska ligga i framkant och vi ska aktivt skydda Sverige och våra gemensamma intressen.

SRI och en av våra kunder har nyligen avseende personalsäkerhet, som är ett mycket viktigt område inom ramen för säkerhetsskydd och där det idag krävs ett rejält kunskapsbyggande språng inom privat sektor, fått väldigt fin återkoppling från en av de kontrollerande myndigheterna.

Vår kund återkopplar att våra grundutredningar och säkerhetsprövningsintervjuer håller toppklass och är av högsta kvalitet. När vi även får höra att de sammanställda dokumenten och beslutsunderlagen särskiljer sig betydligt från vad man ifrån myndighetens sida är van vid att se då man utför kontrollverksamhet och både vår kund och vi uppmanas att fortsätta sticka ut på detta positiva sätt – då blir man lite extra stolt!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb