Spindeln i Security-as-a-Service-nätet får fler ben: SRI utvecklar i hög takt och växer med nya ”portaler i portalen”

Runtomkring 2016–2017, när SRI grundades, erbjöd vi uteslutande funktionalitet för beställning och hantering av bakgrundskontroller. Redan då var vårt systemstöd, vår ”portal” som vi kallar den, avancerad och erbjöd bland annat informationssäkerhet och kryptering av data på en mycket hög nivå. Sedan dess har det hänt mycket i portalen. Väldigt mycket.

SRI-portalen har växt och växer stadigt med nya produktområden. Vi brukar prata om att vi bygger nya ”portaler” när vi utvecklar en helt ny produkt – därför har vi nu inte mindre än fyra portaler i portalen.

”Vi märker att våra kunder uppskattar att ha flera av deras säkerhets- och compliance-relaterade funktioner samlade under samma paraply.”

security-as-a-service - SRI:s portal för säkerhetsarbete och compliance

”Vi börjar närma oss vår stora vision om att bli en one-stop-shop när det gäller digitalt systemstöd för säkerhetsarbete kopplat till människan. Security-as-a-Service på riktigt – och vi märker att våra kunder uppskattar att ha flera av deras säkerhets- och compliance-relaterade funktioner samlade under samma paraply,” säger Johan Hasslert som är övergripande ansvarig för produktutvecklingen på SRI och fortsätter:

”Vi lyssnar hela tiden på våra kunder och följer marknadens svängningar och behov, vilket också styr hur vi prioriterar när vi produktutvecklar. 2019 var vi bland de första på marknaden att erbjuda digital referenstagning.”

Vår referenstagningstjänst integrerades som en naturlig del i portalen och bor fortfarande ”granne” med våra bakgrundskontroller och övriga tjänster som har tillkommit senare.

2019 vann även en av våra kunder, Söderberg & Partners, silver på Magnet Awards för sin digitaliseringsresa som de gjorde tillsammans med oss när vi hade lanserat vår tjänst för så kallade LFD-kontroller – regulatorisk regelefterlevnad inom ramen för Lagen om Försäkringsdistribution.

”Sedan dess har vi fortsatt att bygga vidare och vi har nu även lanserat nytt digitalt stöd för att hantera flera moment i den initiala säkerhetsprövningsprocessen – samtidigt som vi kontinuerligt utvecklat och utvecklar nya smarta funktioner i de befintliga tjänsterna, optimerar på alla möjliga sätt, och fortsätter att höja säkerhetsnivån.”

Ökad efterfrågan på digitala stödfunktioner för regelefterlevnad

”Vi upplever en ökad och ökande efterfrågan på bättre digitala stödfunktioner för regelefterlevnad, compliance, när det gäller det uppföljande arbetet kopplat till olika regulatoriska krav. Därför har vi redan nu utvecklat funktionalitet för att underlätta arbetet med hantering, schemaläggning och genomförande av uppföljande LFD-prövningar.”

”Det många av våra kunder också uppskattar är att de kan aktivera, hantera och schemalägga väldigt många prövningar, ibland hundratals, på samma gång och med väldigt liten arbetsinsats. Flera av våra kunder aktiverar även parallella kontroller samtidigt för att spara värdefull tid i rekryteringsprocessen, exempelvis digital referenstagning och bakgrundskontroller.”

Inom kort lanserar vi även det senaste tillskottet i vår portal: Digital uppföljande säkerhetsprövning.

”Även denna tjänst har efterfrågats av marknaden under en tid. Den uppföljande säkerhetsprövningsprocessen som måste genomföras med regelbundenhet är mycket tidskrävande, inte minst ute i chefsledet, eftersom det är så många medarbetare som måste följas upp. Arbetet innefattar även ett dokumentationsmoment som också är tidskrävande. Därför är vi glada över att snart kunna avlasta säkerhetsfunktioner, HR-funktioner och chefer även i dessa processer,” avslutar Johan Hasslert.

Security-as-a-Service – SRI:s ”portaler i portalen”:

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb