SRI samlar säkerhets-Sverige på kunskaps- och medvetandehöjande Summit

Det är ingen nyhet att behovet av kunskaps- och medvetandehöjande insatser kopplat till säkerhetsfrågor och det rådande volatila säkerhetsläget i Europa och världen är stort.

För att bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring aktuella säkerhetsfrågor och hotaktörer samlar nu SRI säkerhets-Sverige på en egen
Summit – en heldagskonferens i Stockholm den 5:e september.

Vi fick några ord med SRI:s Pierre Gudmundson och Peter Helin som just nu är i full färd med att planera och förbereda programmet och innehållet till SRI Summit 2024.

SRI Summit 2024 - Föreläsningar, kunskap och nätverkande för säkerhetsbranschen

Stefan Kristiansson föreläser på förra årets stora kunskapsevent på SRI
Infällda: Pierre Gudmundson (överst) och Peter Helin

”När vi under förra året presenterade idén om ett stort, egenproducerat kunskapstillfälle för våra kunder blev responsen överväldigande och vårt första event, som gick av stapeln förra hösten, blev snabbt fullbokat. Vi hade då bland annat deltagare som representerade både myndigheter, kritisk infrastruktur och högteknologiska företag. I år är behovet av kunskap om möjligt ännu större.

Därför har vi i år valt att bjuda in till ett större event med dubbelt så många deltagarplatser. Detta för att kunna välkomna så många representanter från både säkerhetsfunktioner, HR-avdelningar och ledningsgrupper som möjligt.

Just samverkan och samsynen mellan olika funktioner ser vi som centralt för att säkerhetsarbetet kopplat till människor ska fungera optimalt,” säger Peter Helin, projektledare för SRI Summit på SRI.

På årets Summit har vi valt att fokusera på två saker: Att lyfta högaktuella ämnen som har en direkt påverkan på svenska verksamheter inte bara idag utan även under kommande år, samt att erbjuda ett brett spektrum av viktiga perspektiv och erfarenheter: det internationella, myndigheternas, branschorganisationernas, enskilda svenska verksamheters och även det journalistiska perspektivet, som ger ytterligare en facett på prismat.

”Vi är verkligen glada över att kunna presentera ett så gediget och mångfacetterat program för våra deltagare. Årets mest långväga föreläsare är Dr. Eric Lang från amerikanska PERSEREC, en internationell dignitet inom området insiderprevention.

Våra deltagare kommer bland annat även att få lyssna och lära sig av företrädare för myndigheter, från Svenskt Näringsliv och från säkerhetsorganisationen på Saab, som av förklarliga anledningar har blivit ett av Sveriges idag mest aktuella industriföretag och som just nu har en oerhörd tillväxt – med allt vad det kan medföra, säger Pierre Gudmundson,” rådgivare inom personalsäkerhet på SRI och även föreläsare på SRI Summit.

Teman och föreläsare på SRI Summit:

  • Desinformation och otillbörlig påverkan: Mikael Tofvesson (Myndigheten för psykologiskt försvar) och Stefan Kristiansson (SRI, tidigare MUST)
  • Insiderprevention: Dr. Eric Lang (PERSEREC)
  • Försörjningsberedskap, civilförsvar och hotet mot svenskt näringsliv: Therese Mattsson (SRI, tidigare Generaldirektör för Kustbevakningen) och Johan Sjöberg (Svenskt Näringsliv)
  • Framgångsfaktorer för personalsäkerhet och insiderprevention: Jens Berglund (Saab)
  • Kina och hotet mot den svenska akademin och svenska verksamheter: Jani Sallinen (Svenska Dagbladet)
  • Systematiska skyddsåtgärder med människan i centrum: Pierre Gudmundson (SRI)

Utöver de föreläsningar som ges kommer dagen även att bjuda på möjligheter till att hämta in ny kunskap på andra sätt, såväl som ett utmärkt tillfälle för branschnätverkande för oss som arbetar med säkerhetsfrågor.

eventsidan för SRI Summit kan man både upptäcka hela programmet och boka sin plats. Vi hoppas så klart att få välkomna så många som möjligt till vår dag och att kunskapen som förmedlas på SRI Summit kommer att bidra med mycket värde för HR-funktioner, säkerhetsfunktioner och ledningsgrupper både nu och under kommande år,” avslutar Peter.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb