Linda på Jefferson Wells om bakgrundskontroller vid tillsättning av säkerhetsklassade tjänster

I de tre första delarna i vår intervjuserie där vi ber våra kunder att dela med sig av insikter, erfarenheter och tips kring bakgrundskontroller har vi tittat närmare på tillämpningen av bakgrundskontroller från flera olika perspektiv – både rekryterarens, chefens och kandidatens.

Vi har även utforskat en rad användnings-områden och våra kunder har berättat hur bakgrundskontroller skapar värde på olika sätt. Bland annat hur dessa kontroller bidrar vid chefsrekrytering och till regulatorisk efterlevnad hos verksamheter som lyder under penningtvättslagen.

I den fjärde delen pratar vi med Linda Malm som är Head of Business Experience på Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup.

Linda berättar bland annat om hur Jefferson Wells bidrar med värde till sina kunder i den förflyttning som sker i takt med att fler och fler svenska verksamheter börjar lyda under en annan lag: Säkerhetsskyddslagen – något som därmed ställer höga krav på ytterligare validering inför en eventuell inplacering i säkerhetsklass.

Om Jefferson Wells:

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag som är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister inom ekonomi, HR, executive, inköp, logistik, marknad, försäljning samt inom ingenjörsområdet. Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup med över 65 års erfarenhet av uthyrning och rekrytering.

Jefferson Wells och moderkoncernen ManpowerGroup är världsledande inom kompetens- och HR-tjänster. Med sina 5 000 medarbetare på drygt 50 orter runtom i Sverige är ManpowerGroup även ett av Sveriges ledande företag inom bemanning, rekrytering och HR-tjänster.

Koncernen är sedan många år även erkända för sitt arbete inom mångfald, inkludering och jämställdhet. 2023 utsågs de till ett av världens mest etiska företag för fjortonde året.

Bakgrundskontroller vid säkerhetsklassade tjänster - Linda på Jefferson Wells

Hej Linda!

Jefferson Wells är en tongivande aktör inom den svenska rekryterings- och bemanningsbranschen och ni arbetar med många namnkunniga svenska verksamheter. Efter att ha samarbetat med er i några år vet vi på SRI dessutom att ni alltid har mycket spännande på gång och att ni ständigt ligger i rekryteringsbranschens framkant.

Därför ska det bli väldigt intressant att få höra mer om hur ni tänker kring bakgrundskontroller och vilka insikter, erfarenheter och tips du har att dela med dig av.

Ni har arbetat med bakgrundskontroller i era processer under lång tid. Vad är den största nyttan ni upplever att ni åstadkommer med den här typen av komplement i era processer?

”Att jobba med bakgrundskontroller som en del av valideringsprocessen är något som vi ser efterfrågas mer och mer. Det blir också fler tjänster som ses som säkerhetsklassade där det då blir ett skallkrav. Som Sveriges största rekryteringsföretag vill vi vara en heltäckande leverantör där en bakgrundskontroll kan vara ett av flera viktiga valideringsmoment.”

Upplever ni att frågan om att genomföra bakgrundskontroller initieras av er eller era kunder? Är detta något som har förändrats över tid?

”Här kommer jag tillbaka till den föregående frågan. Vi ser en ökad efterfrågan då fler organisationer tillsätter funktioner som kan dels vara säkerhetsklassade, men också där känslig information hanteras av funktionen vi tillsätter vilket betyder att kunden vill göra bakgrundskontroll på sin kandidat. Vi agerar trusted advisor mot våra kunder och råder också i vissa fall våra kunder att göra en bakgrundskontroll baserat på vilken funktion och information som hanteras i rollen.”

Flera regulatoriska krav kopplat till säkerhet har skärpts under de senaste åren. Ett exempel på det är just Säkerhetsskyddslagen – som reglerar säkerhetsprövning och säkerhetsklassade befattningar. Upplever ni att ni har påverkats av detta, och hur har ni som rekryterings- och bemanningsleverantör kunnat möta de nya kraven?

”Ja, det har vi gjort. Vi bemannar många arbetsgivare som faller under den nya Säkerhetsskyddslagen vilket medfört att vi har satt upp en tydlig process hur vi hanterar dessa tillsättningar. Baserat på vad det är för uppdrag vi bemannar så vidtar vi olika säkerhetskontroller i rekryteringsprocessen där en grundutredning och säkerhetsintervju kan vara en del.”

Hur upplever ni att SRI har kunnat utgöra ett stöd för er i den förflyttningen?

”Genom vårt partnerskap med SRI har vi haft bra diskussioner och utgått från våra behov som lett oss till en bra lösning som stöttar den process vi har satt upp för att hantera de bakgrundskontroller som faller under Säkerhetsskyddslagen.”

Hur upplever era rekryteringskonsulter det system som SRI tillhandahåller, användarvänlighet och de rapportunderlag som tillhandahålls?

”Min uppfattning är att det är väldigt enkelt att lägga en beställning av en bakgrundskontroll via SRI:s portal och att rapporterna är tydliga att utläsa och dra slutsatser kring. Vi har också varit noga med att ha återkommande webinar där vi går igenom tolkningar och eventuella frågeställningar som kan komma fram när vi får ta del av ett resultat för att användarna ska känna en trygghet i analyser och återkoppling.” 

Vilken återkoppling får ni från era kandidater gällande bakgrundskontroll-processen?

”Jag har inte hört att vi får någon direkt återkoppling ifrån vara kandidater kring själva processen. Vi är tydliga med att beskriva vad de kommer att gå igenom och hur processen ser ut vilket i sin tur skapar en trygghet. Kandidaten själv blir involverad genom att ge samtycke och själva få ta del av sitt resultat. Transparensen tror jag är en av nycklarna till att skapa trygghet i processen.”

Avslutningsvis, vad är dina bästa tips för att komma igång med bakgrundskontroller på ett bra sätt?

”Innan man börjar jobba med bakgrundskontroller behöver man se till att ha svar på frågan varför en bakgrundskontroll ska göras? Är det ett skallkrav, då är svaret enkelt.

Vad skapar det för adderat värde i valideringen av kandidaten? Det är också viktigt att ge användarna rätt förutsättningar att hantera det resultat som kommer.

Ett tips är att skapa tydliga processer för hur/när ni arbetar med bakgrundskontroller samt rutiner för vem som ska få ta del av resultatet och varför.”

Stort tack Linda för kloka insikter och bra tips!

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb