Kunskaps- och omvärldsbevakningstjänsten Kompass tillgängliggörs till reducerat pris för samhällsviktiga verksamheter

Varje år genomför vi på SRI olika initiativ för att hjälpa samhällsviktig verksamhet i sitt arbete med att säkerställa att vårt samhälle fortsätter att fungera även i osäkra tider och inte minst – i kris- och krigstid.

När pandemin bröt ut och behovet av extra- och ersättningspersonal inom bland annat sjukvården sköt i höjden erbjöd vi samhällsviktig verksamhet att använda vår digitala referenstagningstjänst helt obegränsat och kostnadsfritt i syfte att underlätta massrekryteringar och bibehålla kvalitet trots stora rekryteringsvolymer och korta ledtider.

När kriget i Ukraina var ett faktum uppfattade vi att behovet av kunskap och verktyg för att agera och skapa trygghet var stort ute bland svenska verksamheter. Därför tog vi fram och distribuerade en ”Snabbguide för ökad säkerhet i verksamheten” och öppnade upp två av våra medvetandehöjande föreläsningar om gråzonsproblematik och hybrida hot helt utan kostnad. Dessa resurser finns även fortsatt tillgängliga helt öppet och utan kostnad.

Fortsatt stort behov av kunskap inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd

I år, med tanke på det fortsatt osäkra och komplexa säkerhetspolitiska läget, har vi uppfattat att behovet av både löpande kunskapstillförsel och omvärldsbevakning kopplat till bland annat hotaktörers förändrade modus, insiderverksamhet och annat är mycket stort. Därför lanserade vi vår digitala kunskaps- och omvärldsbevakningstjänst Kompass tidigare i år.

Nu vill vi bidra ännu en gång genom att tillgängliggöra Kompass för Sveriges samhällsviktiga verksamheter i syfte att snabbt höja både kunskapen och säkerhetsmedvetandet i dessa verksamheter.

SRI erbjuder därför nu alla Sveriges samhällsviktiga verksamheter möjligheten
att få tillgång till Kompass till ett kraftigt reducerat pris.
Läs mer om erbjudandet länger ner.

Vad är Kompass?

Kompass är ett levande kunskapsbibliotek och digital stödresurs för hela organisationen. I Kompass delar SRI:s säkerhetsexperter och säkerhetsanalytiker löpande med sig av sin samlade kunskap, föreläsningar, omvärldsbevakningar och sitt samlade resursbibliotek av verktyg, tips, lathundar, externa resurser och mycket mer.

SRI Kompass - Personalsäkerhet, Säkerhetsskydd, Verksamhetsskydd

I den här videon får du en rundvandring i tjänsten och ett smakprov på flera av de resurser som finns tillgängliga:

Kvartalsrapport och omvärldsbevakning

I april publicerade vi även vår första kvartalsrapport och omvärldsbevakning i Kompass. Den består av ca 80 sidor analyser, kunskap och rekommendationer och täcker in en bred palett av ämnen såsom:

  • Närtida insiderfall och cyberangrepp
  • De tre största hotaktörerna
  • Terrorhotet
  • Desinformation och informationspåverkan
  • Energikrisen
  • Kapprustningen som sker i Arktis
  • Kapprustningen om rymden som ny arena
  • EU, dess investeringar och sanktioner
  • NATO-utvidgningen

Våra analytiker arbetar just nu för fullt på nästa kvartalsrapport – en omvärldsbevakning i motsvarande omfattning som vi är övertygade om att samhällsviktiga verksamheter i Sverige kommer att få stor nytta av.

Kompass - kvartalsrapport Q1

Erbjudande till samhällsviktig verksamhet

Få access till Kompass, med obegränsad distribution av våra omvärldsbevakande rapporter, kunskapsresurser och övrigt innehåll inom den egna organisationen, till priset 5000 kr per mån exkl. moms under 2023. (Ordinarie pris: 8000 kr per mån.)

Erbjudandet gäller fram till 31 december 2023.

”Vi skulle självklart vilja öppna upp även denna tjänst helt kostnadsfritt för alla samhällsviktiga verksamheter, men den här typen av levande kunskapsbank och löpande omvärldsbevakning är tyvärr även förenad med stora kostnader med tanke på att det är ett dedikerat team av specialister som arbetar med att bevaka och skapa innehåll. Vi är därför glada över att kunna erbjuda alla Sveriges samhällsviktiga verksamheter Kompass till detta kraftigt reducerade pris,” säger Peter Helin, projektledare för Kompass på SRI.

För mer information, bokning av webbdemo av Kompass eller för att få tillgång till tjänsten, kontakta Peter Helin på SRI via e-post: peter@sri.se.

® Scandinavian Recruitment Intelligence | Skapad av Lightweb